Questions and answers

Czy można potrącić z odprawy pośmiertnej należnej członkom rodziny zaliczkę na wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy nieodpłatne świadczenie usług na rzecz pracownika, należy wykazywać w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy powstanie przychód z tytułu zwiększenia ilości udziałów przy jednoczesnym zmniejszeniu ich wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca może zrezygnować z wydawania pracownikom artykułów spożywczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownicy służby bhp mogą być podporządkowani osobie sprawującej funkcję członka zarządu firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy spółka może odliczyć pełny podatek VAT od wynajmu samochodów zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy sprzedaż działki zakupionej na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością rodzi obowiązek naliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy świadczenia pieniężne z ZFŚS są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Marciniak Aneta | Nieaktualne

Czy za datę zakończenia przedmiotu umowy uznaje się termin zgłoszenia gotowości do odbioru przez wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów za wydanie zaświadczenia o niekaralności, jest opodatkowany i oskładkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka jest wymagana liczba uprawnionych pracowników (palaczy) do obsługi kotłów na jednej zmianie roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować przy sprzedaży biletu całodziennego na basen, obejmującego korzystanie z basenu i sauny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak najkorzystniej pod względem podatkowym przenieść jednoosobową działalność gospodarczą do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie części dotacji, która wpłynie w kolejnym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Żak Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać rozmowy prywatne wykonywane z telefonów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć zagraniczną podróż służbową pracownika niebędącego obywatelem Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić harmonogram czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dostawę towaru w procedurze 4200?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż produktów ubocznych z tworzyw sztucznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż towaru opodatkowanego w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach podatkowych wydatek na rozbiórkę hali magazynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej prowizję za transakcję opłaconą kartą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak wyliczyć warunki płacowe przewodniczącego związku zawodowego oddelegowanego do pełnienia funkcji związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę sfinansowaną z ZFŚS, jeżeli usługa dotyczy dwóch okresów sprawozdawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować przekazanie aportu, jeżeli przedmiot aportu jest opodatkowany podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak zdefiniować podróż służbową na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług budowlanych, jeśli nabywca zapłacił już zaliczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien utworzyć harmonogram czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Według jakich zasad powstaje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób obliczyć maksymalną wysokość dotacji przedmiotowej na rok następny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jaki sposób postąpić, jeśli klient nie zgadza się z fakturami korygującymi i odsyła je sprzedawcy bez podpisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób wystawić refakturę kosztów za hotel na firmę współpracującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Z jaką stawką VAT powinna nastąpić odsprzedaż pracownikom drewna opałowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy sekretarz szkoły podstawowej może pracować na więcej niż 1 etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2013 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak wygląda procedura geologiczna na uzyskanie pozwolenia na eksploatację wód geotermalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2013 r., Król Lidia | Nieaktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2013 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

W jakim systemie czasu pracy zatrudnić pracowników obsługi klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy finansowanie imprezy integracyjnej w ramach ZFŚS podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi, który wykonuje pracę przez 6 dni w tygodniu przysługuje rekompensata w postaci dnia wolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w regulaminie ZFŚS można pozbawić prawa do świadczeń pracującego małżonka pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakie kwalifikacje musi posiadać kierownik punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2013 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak należy zrekompensować pracownikowi dodatkową pracę wykonywaną w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2013 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wystawienia pracownikowi zaświadczenia o pracy w warunkach szczególnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Na jakiej podstawie pracodawca może pokrywać pracownikowi koszty dojazdu do miejsca pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co powinna zawierać faktura za zakup blachy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy awaria sprzętu wykonawcy robót może stanowić wytłumaczenie opóźnień w realizacji inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne