Questions and answers

Czy z tytułu umowy użyczenia po stronie instytucji kultury powstanie przychód, który będzie zwolniony z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę demontażu i montażu stolarki okiennej wykonaną na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi sprzątania klatek schodowych oraz zagospodarowania terenów zieleni przed blokami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy wystawić fakturę za prowadzenie likwidacji spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na sprzedawcy w związku z dokonaniem transakcji w ramach odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie odpady komunalne należy uznawać za wielkogabarytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jakie stawki VAT należy zastosować przy sprzedaży samochodów ciężarowych na złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki wpływ ma wpłacenie zaliczki na powstanie obowiązku podatkowego w WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać faktura dokumentująca WDT oraz eksport?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę VAT dot. odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przyznany bonus?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ująć zakup towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT w części C i D deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak ustalić różnice kursowe od faktury zapłaconej w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto odpowiada za niewykorzystanie przez pracownika 14 - dniowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Z jaka stawką VAT należy wystawić fakturę w przypadku sprzedaży blachy trapezowej podatnikowi (firmie)?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy czynny podatnik VAT może wystawić rachunek na sprzedaż odpadów makulatury?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dochodzi do usługi dostarczania (oddelegowania) personelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy działka pod drogą publiczną podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy fakt wpłacenia pieniędzy przez żonę wspólnika powoduje powstania obowiązku w PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy kontynuowanie prac budowlanych w mieszkaniu zakupionym od dewelopera należy traktować jako inwestycję, czy remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy mam obowiązek wystawiać faktury dla firm, którym rozdaję katalogi albo foldery?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy nauczycielowi, który prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze należy przyznać dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Zielińska Agnieszka | Nieaktualne

Czy powstanie dochód w przypadku zbycia wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik, któremu powierzono funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji może z tej funkcji zrezygnować?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy rekompensata otrzymywana za pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy składka na ubezpieczenie grupowe finansowana żonie pracownika może być potrącana z jego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy strata związana z umorzeniem udziałów może stanowić koszt wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy umowa nieodpłatnego użyczenia sprzętu Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej wywołuje skutki podatkowe w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wykonawca może podpisać umowę w imieniu zamawiającego na dystrybucję energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jakie są sposoby przeniesienia nieruchomości na syna, aby nie ponosić obciążenia z tytułu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak osoba fizyczna powinna rozliczyć zakup towaru wrażliwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinna być wystawiona faktura VAT i jak należy zaksięgować?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracowników w przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej instytucji kultury przychód z tytułu nieodpłatnej umowy użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Kiedy matce przysługuje zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

W którym momencie należy ująć w kosztach podatkowych wydatki związane z udzieleniem patentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czyją własnością są próbki leków przekazywane lekarzom zatrudnionym w szpitalach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Sławatyniec Łukasz | Aktualne

Czy można sfinansować ze środków ZFŚS organizację imprezy integracyjnej dla pracowników i ich rodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy odzysk metali z opon można zaklasyfikować pod kodem R4?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna pozostaje przedsiębiorcą mimo upadłości jej przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pomieszczenia w ośrodku wczasowym można amortyzować oddzielnie od samego budynku wczasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy przekazanie darowizną udziałów spółki wymaga sporządzenia aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przelewu za podatki spółki do odpowiednich urzędów może dokonać podatnik, która nabywa nieruchomość od tej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne