Questions and answers

Czy montaż infokiosków wymaga zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy montaż regałów przemysłowych należy uznać jako MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy można ponownie zatrudnić byłego pracownika na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można przekształcić spółkę z o.o. w spółdzielnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy można wprowadzić do ewidencji gruntów podział działki bez decyzji na podstawie mapy d/c prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy na czas szkoleń rotacyjnych odbywanych w ramach służby wojskowej pracownikowi przysługuje urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy nauczyciel przebywający cały rok na urlopie bezpłatnym ma prawo do korzystania z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy opłatę leasingową można zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy pielęgniarkom można polecać dyżur, o którym mowa w art. 151(5) § 1 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy po zmianach przepisów o COVID okres kwarantanny można zamienić na urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy prace ze środkami czystości dostępnymi w sklepach są pracami szczególnie niebezpiecznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca może odmowić związkom zawodowym potrącania ich członkom składki członkowskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy pracodawca może udostępnić pracownikowi adres byłego współpracownika na potrzeby prywatnej sprawy sądowej tego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wykonania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy pracownica może skorzystać z dni opieki na dziecko przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu w zadaniowym czasie pracy przysługuje dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy próbną ewakuację należy przeprowadzać podczas trwania budowy, przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy przepisy regulują sposób posadowienia i użytkowania agregatów prądotwórczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy spółka z o.o. powinna stosować przepisy RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy sprzedaż na rzecz osoby prywatnej z Niemiec podlega obowiązkowi ewidencji w kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązku udostępniania dokumentów skierowanych do sądu i na policję matce ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy umorzenie akcji własnych prowadzi do powstania przychodu po stronie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy w obszarze oddziaływania jednego obiektu budowlanego można posadowić inny obiekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy w opisie przedmiotu zamówienia w nowym PZP można wskazywać sformułowanie "lub równoważny"?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w przedstawionej sytuacji pracownik może rozliczyć się z podatku w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy wymóg prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej ma zastosowanie również do prywatnego gabinetu stomatologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy zaliczkę od finansowanych przez pracodawcę wpłat na PPK należy przekazać na ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zmiana stanowiska zajmowanego przez cudzoziemca wymaga nowego zezwolenia na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Gdzie w opisanej sytuacji będzie opodatkowane wynagrodzenie marynarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką usługę traktować jako roboty budowlane związane z wykonywaniem instalacji gazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w przypadku kontraktu realizowanego na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne