Questions and answers

Czy gminne jednostki oświatowe mogą odkupić od likwidowanego stowarzyszenia składniki majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy istnieje możliwość odmowy przyjęcia faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych do sekretariatu zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można udzielić zamówienia na usługi prawnicze w trybie dialogu konkurencyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy od faktury za doradztwo prawne w sprawach karnych dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy odpady mieszczą się w załączniku nr 11 do u.p.t.u. i czy należy zastosować dla nich odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy opodatkowaniu podlega pożyczka dokonana na rzecz firmy zarejestrowanej w Azji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik może w czasie zawieszenia działalności zmienić formę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy postępowanie w trybie zapytania o cenę może zostać przeprowadzone z podziałem na części?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy prezent w postaci kubka firmowego należy opodatkować i oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy prezes zarządu oddziału ZNP może wymagać od dyrektora szkoły zmiany regulaminu ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy przy składaniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty należy uiścić opłatę skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu ciężarowego kupionego w 2003 r. podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy umorzenie kredytu walutowego spowoduje powstania różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy umorzenie pożyczki otrzymanej przez organ założycielski szpitalowi stanowi pomoc publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy wykonanie posadzki żywicznej należy zakwalifikować jako usługę czy robotę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zapomogi wypłacone zgodnie z ZFŚS oraz kartą nauczyciela należy zsumować aby określić limit zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jakie świadczenia z ZFŚS są obligatoryjne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać pozwolenie na przesunięcie istniejącego słupa elektroenergetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaki klucz rozliczeń kosztów produkcji byłby najlepszy dla produkcji różnorodnych opakowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Jaki PIT złożyć w związku z wynajmem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu po pierwszym miesiącu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak należy postąpić w sytuacji sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak określić miejsce świadczenia usługi obsługi podróży służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak prawidłowo oskładkować wynagrodzenie członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wartość warsztatu samochodowego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak skutecznie napisać wniosek do urzędu skarbowego o rozłożenie zaległości podatkowej na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u wspólników spółki jawnej z tytułu uzyskanych przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakich ilościach mogą być przechowywane materiały pożarowo niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Majer Roman | Aktualne

W jakim terminie zaksięgować fakturę za energię z terminami płatności przekraczającymi rok podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy darowizna nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość "przymuszenia" współwłaścicieli budynku do założenia wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2013 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy pracodawca może przydzielić pracownikowi używaną odzież roboczą, wypraną uprzednio w pralni chemicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pracodawca powinien wszcząć postępowanie powypadkowe, mimo braku zgłoszenia dokonanego przez pracownika o zdarzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie warunki higieniczno-sanitarne i socjalne należy zapewnić na budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT umowę agencyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT WNT, jeśli kontrahent wystawił fakturę w euro i złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Uprawnienie do skorygowania deklaracji podatkowej ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego (kontroli)

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie powstanie koszt podatkowy gdy fakturę wystawiono przed wykonaniem usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie przepisy bhp obowiązują przy obsłudze żurawia i suwnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2013 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy nabywca usługi obowiązany jest do uregulowania kwot wynikających z korekt, mimo braku zmiany obowiązującej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy nieodpłatne udostępnienie loga innej spółce podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu ciągnika zakupionego w okresie, gdy miał status rolnika ryczałtowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownik szpitala jest zobowiązany przedstawić się z imienia i nazwiska osobie, która dzwoni?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy przedsiębiorca, chcąc przekazać budynek na cele osobiste musi zwrócić odliczony podatek VAT do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przekazanie aportem budynku zakupionego 6 lat temu, w którym dokonano nakładów inwestycyjnych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spadkobiercy przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot wydatków poniesionych w związku z dociepleniem domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy transakcja nabycia niewymagalnej wierzytelności podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne