Questions and answers

Czy w obecnym stanie prawnym można ukarać osoby, które podrzucają odpady na inne nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Gdzie obywatel Ukrainy przebywający w Polsce powinien opodatkować swoje dochody?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak biuro maklerskie powinno rozliczać przychody swoich klientów, którymi są wspólnicy spółek osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wywoła wniesienia wkładów do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują zasady przechowywania benzyny na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Jak należy prawidłowo oszacować wartość zamówienia na analizę wody oraz analizę ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Jak powinni być opodatkowani pracownicy, którzy przebywają w Szwecji powyżej 183 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczać sprzedaż i zakup walut za pośrednictwem portalu internetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej wartosć środków trwałych w inwestycji realizowanej przez szpital i gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak wyceniać zapasy produkcji niezakończonej na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Soprych Maciej | Aktualne

Kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu ustanowienia służebności przesyłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto jest zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości najemca, czy wynajmujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Kto ponosi koszty robót, które zostały zmodyfikowane z inicjatywy wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Smaga Łukasz | Aktualne

W jakiej wysokości podatnik może odliczyć VAT z faktury zakupu samochodu, gdzie uwzględniono również kartę pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakim wymiarze przysługuje pracownikowi urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać prawidłowo opodatkowania zakupionych prętów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować nagrody wręczone zwycięzcą loterii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym kraju powinien opodatkować swoje przychody podatnik budujący dom na zlecenie osoby fizycznej w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zaplanować wydatek na zapłatę odszkodowania za grunty pod drogę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy spółka może odliczyć VAT od wydatków związanych z nieodpłatnym przekazaniem towarów podczas seminariów i targów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć nadpłaconą kwotę przez kontrahenta, jeżeli nie ma ona ma charakteru zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za zakup pręta stalowego, jeżeli zastosowane zostało odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2013 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Czy o kwotę zapłaconej akcyzy należy zwiększyć podstawę opodatkowania wewnątrzpólnotowego nabycia oleju z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnikowi rozliczającemu podatkiem liniowym przysługuje prawo do skorzystania z ulgi technologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może dokonać potrącenia z wynagrodzenia kwoty odpowiadającej wysokości wyrządzonej szkody przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy pracodawca może sfinansować kurs instruktorski kandydatowi do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownik może dokonać korekt zeznań rocznych aby zostały w nich uwzględnione 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może angażować do pomocy w firmie członków rodziny bez opłacania składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy przyszły dochód można wliczyć do podstawy wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy spółka z o.o. będąca udziałowcem spółki komandytowo-akcyjnej, jest podmiotem powiązanym z tą spółką?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż budynku handlowo-usługowego, użytkowanego od 3 lat będzie zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydatki na napoje dla zleceniobiorców stanowią koszt podatkowy zleceniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jak dokonać korekty amortyzacji w sytuacji, gdy podatnik otrzymał dofinansowanie do zakupu środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie wskaźniki emisji należy przyjąć dla spawania stali i aluminium w celu obliczenia opłaty środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Gall Marek | Aktualne

Jaki lekarz może przeprowadzić badania kontrolne pracownika pracującego w narażeniu na promieniowanie jonizujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jak należy postępować z uszkodzonymi albo zużytymi panelami fotowoltaicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak należy wystawić fakturę, jeśli została zawarta umowę o dofinansowanie w 50% studiów pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż działki stanowiącej w części grunt przemysłowy, a w części grunt rolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Jak prawidłowo refakturować na belgijskiego kontrahenta koszty transportu maszyny z Polski do Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak udokumentować zakup dzieł sztuki ludowej od osób fizycznych, aby wydatek taki stanowił koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową nieruchomości, która została zakupiona z rabatem nieuwzględnionym w akcie notarialnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kto na terenie powiatu odpowiedzialny jest za odbiór przeterminowanych leków powstałych w gospodarstwach domowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Nieć Anna | Nieaktualne

W jakich przypadkach usługi szkoleniowe nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakim urzędzie skarbowym należy złożyć zaległy PIT-38?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy bank może ubezpieczyć wskazaną nieruchomość bez zgody klienta, w celu zabezpieczenia ryzyka banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2013 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dotyczy również nowego właściciela lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne