Questions and answers

Jakie są terminy przedawnienia odsetek od zobowiązań podatkowych, gdzie znajduje się regulacja prawna na ten temat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Jakie wymagania należy spełnić, aby dopuścić klienta biura sprzedaży mieszkań na teren budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaki kurs powinien być zastosowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia na zakup bonów towarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć dywidendę otrzymaną od włoskiego podmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT konsultacje biznesowe świadczone na rzecz podmiotu z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zaliczki, jeśli usługa na poczet której zostały pobrane, nie zostanie wykonana?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatnika oddelegowanego do pracy w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć zakup towaru od niemieckiego kontrahenta, jeśli został on przesłany bezpośrednio do klienta w Estonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej nadpłatę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Na jakiej wysokości należy umieścić poręcze wzdłuż schodów wewnętrznych w budynku żłobka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

W jakim wymiarze czasu pracy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu powinien realizować obowiązki wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób powinien rozliczyć się obywatel Niemiec, który otrzymał PIT-8C z tytułu odpłatnego zbycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób wykazać dochody belgijskie w polskim zeznaniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym należy znakować?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak wygląda proces kompletowania dokumentacji dla wciągarek, które nie są zarejestrowane i nie podlegają jeszcze UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Kto udziela instruktażu stanowiskowego w przypadku prostych, ręcznych paleciaków do przemieszczania ładunków na krótkich dystansach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

W którym momencie zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddany do serwisu w celu naprawy staje się odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2013 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić stopę procentową na ubezpieczenie wypadkowe w przypadku zmiany formy prawnej płatnika składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2013 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć umowę zlecenia, w ramach której zleceniobiorca wykonuje prace na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2013 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy faktury uproszczone mają zastosowanie również w przypadku obrotu produktami "wrażliwymi"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik służby bhp może być osobą dowodzącą w ewakuacjach budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przy przemieszczeniu towaru należy rejestrować się dla celów podatkowych w kraju, gdzie będzie montowany towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy szkoły muzyczne mogą zakładać wydzielony rachunek dochodów własnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy zakup rejestratora toru jazdy (kamery samochodowej) stanowi koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować na refakturze kosztów dla odbiorcy niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie dokumenty złożyć do urzędu skarbowego w związku z darowizną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo obliczyć limit do kasy fiskalnej przy rozpoczęciu działalności w trackie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć projekt rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Kiedy hotel należy uznać za hotel pracowniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2013 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Kiedy należy ująć korektę deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Na jakie unormowania prawne powinien powoływać się podmiot leczniczy tworząc ośrodki kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2013 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Od którego dnia należy zaliczać odsetki do przychodu banku, w przypadku zakupu obligacji Skarbu Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2013 r., Soprych Maciej | Aktualne

W jakich sytuacjach, zgodnie z MSR, można zawiesić amortyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2013 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji ująć zakup nowego pieca c.o. dla jednostki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W jakim paragrafie ująć postawienie ścianki działowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2013 r., Grotkiewicz Magdalena | Nieaktualne

W jakim przypadku Stowarzyszenie będzie musiało być podatnikiem VAT

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2013 r., Ciepłucha Artur | Aktualne

Co oznacza w praktyce uchylenie od 2014 r. przepisów art. 30 ust. 3 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy błędnie naliczony pracownikowi podatek stanowi koszt uzyskania przychodów pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy do obowiązków dyrektora gminnego zespołu obsługi szkoły powinno należeć prowadzenie kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy faktury wystawione po śmierci podatnika stanowią koszt w byłej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy firma szwajcarska ma prawo odliczyć VAT z faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy nabytą koncepcję kreatywną należy traktować jako wartość niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy nauczanie języków obcych może być opodatkowany ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może zorganizować lekcję religii innego wyznania w punkcie katechetycznym w innej miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2013 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony z tytułu zakupu jabłek i cytrusów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy przychody z najmu piekarni można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy roznoszenie ulotek może być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy SP ZOZ może wystawić fakture w EURO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2013 r., Grotkiewicz Magdalena | Nieaktualne