Questions and answers

Czy skany faktur w formacie PDF można uznać za faktury elektroniczne i odliczać z nich VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka transportując materiały do wykonania instalacji w Danii powinna rozliczyć transakcję jako WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Przez jaki okres pracodawca powinien przechowywać druki ZUS RMUA, które były drukowane przed 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć importu usług najmu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakiej wysokości pracownik powinien zwrócić nienależnie otrzymane wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy pracodawca może polecić pracownikom pracę tylko przez 7 miesięcy w roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2014 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy powstaje prawo do odliczenia w odniesieniu do zakupu energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy z ZFŚS można sfinansować wyjście pracowników do teatru?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy jako samorządowa jednostka budżetowa możemy wystawiać kontrahentom noty odsetkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2014 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

Jaka jest zasada dokonywania podziału na grupy klas szkół specjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy średnią feryjną z godzin ponadwymiarowych należy zaokrąglać do pełnych godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto kieruje stażystę na badania wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dyrektor może opracować i wprowadzić w szkole procedurę wyjść prywatnych nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Do kiedy należy podjąć decyzję o przedłużeniu okresu nauki dla ucznia klasy I szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie przepisy bhp odnoszą się do organizacji obowiązkowych praktyk studenckich w toku studiów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy podatnik ma możliwość samodzielnego skorygowania kosztów uzyskania przychodów w umowie zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dochody uzyskiwane od szwajcarskiego armatora podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakup zestawów komputerowych i serwera stanowi jedno zamówienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zakup puszek na Słowacji należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usługi wykonywane na rzecz niemieckiego kontrahenta podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy faktura korygująca wystawiona zagranicznej firmie musi być przez nią podpisana?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie księgować faktury korygujące wystawione do usługi sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu po dniu 1 kwietnia 2014 r. powinna być opodatkowana 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy usługi związane z pośrednictwem przy zakupie samochodów mogą stanowić koszty pośrednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć zwrot kosztów zastępstwa procesowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy pracodawca prawidłowo wypłaca delegacje służbowe pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy sfinansowanie szkolenia pracownikowi tymczasowemu generuje po jego stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy przekazując pracownikom umundurowanie (garnitur) należy naliczyć podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zakup e-wizy dla klienta może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy odsetki otrzymane po likwidacji działalności gospodarczej stanowią przychód z tej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zakwalifikować zestaw do gry w paintball?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podpisanie przez nauczyciela deklaracji korzystania z podręcznika jest złamaniem zapisu ustawy o systemie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak obliczyć wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela za niepełny miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy odsetki od lokat dla kas zapomogowo-pożyczkowych podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak opodatkowane i ozusowane jest wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiego roku trzeba się odnieść aby wyliczyć limit korekty za poprzedni rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy specjalista ds. epidemiologii w SP ZOZ-ie musi mieć obecnie ukończony kurs specjalizacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy sprzęt używany oraz nowy mogą być przedmiotem jednego postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jaki wpływ na podatek dochodowy wywierają zmiany w VAT obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zamawiający może nie wyrazić zgody na poprawienie w ofercie oczywistej omyłki pisarskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy pracodawca może wymierzyć pracownikowi inną karę niż te wymienione w kodeksie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak udzielać urlopu wypoczynkowego zatrudnionemu na część etatu radcy prawnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w związku ze zmianą klasyfikacji formaldehydu, nastąpią zmiany w NDS i NDSCh?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczają się z podatku kasy zapomogowo-pożyczkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Co jest kosztem uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne