Questions and answers

Czy za okres do dnia, kiedy przeprowadzone zostaną badania kontrolne, można pracownikowi udzielić urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zapłata za podręczniki zakupione ze środków własnych powinna nastąpić do końca roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zasiłek opiekuńczy podlega egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy zezwolenie na zbieranie odpadów wygaśnie z mocy prawa czy zostanie cofnięte?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy zwrot przedmiotu aportu generuje przychód po stronie udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Ile próbek wody musimy corocznie pobierać, jeżeli nasza Stacja Uzdatniania Wody pobiera średniodobowo 1500 m3 wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jaką umowę o pracę zawrzeć z emerytem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie czynności podjąć w dalszym postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie pozwolenia, zgody, umowy musi uzyskać gmina na wykonanie inwestycji i piętrzenie wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jakie przepisy znajdą zastosowanie do odwołania wniesionego w 2021 r., które dotyczy postępowania z 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe dla TBS niesie za sobą umorzenie pożyczki z WFOŚiGW?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą zapłata przez pracownika za usługi reklamowe pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak na gruncie VAT będzie wyglądać sprowadzenie koparki z Anglii od 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać duńskie przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać od usług hotelowych podatek dochodowy i VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak ustalić dotację dla branżowej szkoły I stopnia od stycznia 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak ustalić wartość przychodów i dochodów uzyskiwanych w ramach spółki cywilnej na użytek małego ZUS plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić wysokość dotacji dla szkoły niepublicznej od stycznia 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak wygląda procedura badań pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak wyliczyć dotację dla wychowanków internatu za styczeń 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Na jakich zasadach możliwe jest realizowanie recept wystawionych przed 1.01.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Od kiedy należy wypłacić nauczycielowi wyższe wynagrodzenie w związku z przedłożeniem dyplomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Pod jakim kodem odpady powinien być odbierany popiół z gospodarstw domowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

W jakich sytuacjach można odebrać głos nauczycielce podczas posiedzenia rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim okresie należy ująć do rozliczeń podatku VAT fakturę korygującą zakupu u nabywcy od 01.01.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób obliczyć wymiar godzinowy należnego urlopu wypoczynkowego nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

W jaki sposób OPS powinien rozliczyć opłatę za DPS, którą powinien wnieść zmarły mieszkaniec z zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób ustalić skład rodziny wydając zaświadczenie o dochodzie do programu "Czyste powietrze"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób wykazać w rozliczeniu PIT nadpłacone składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób zamknąć i przygotować księgę protokołów rady pedagogicznej przed przekazaniem do archiwum?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu przekazania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co grozi firmie, jeśli nie dostosuje się do konkluzji BAT określonych w pozwoleniu zintegrowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Co jaki czas powinna być dokonywana ocena pracy dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Co powinna zrobić spółka z o.o., aby rozwiązać problem podejmowania uchwał w sytuacji opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Co zrobić, jeżeli w jednym zaszyfrowanym pliku złożone zostały dwie różne oferty wykonawców - konsorcjów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy agencja pocztowa (pośrednik) musi mieć kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy do przyznawania dotacji ze środków publicznych stosuje się przepisy nowego PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Czy dyrektorowi szkoły można przedłużyć kadencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dyrektor zespołu opieki zdrowotnej (przychodni) ma prawo mierzyć temperaturę pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy gmina jest wytwórcą odpadów w przypadku, jeśli sama prowadzi PSZOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy jest możliwe umorzenie lub rozłożenie na raty podatku jeszcze przed zawarciem umowy darowizny u notariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy jest podstawa prawna do zmiany odpłatności dla córki za pobyt jej rodzica w niepublicznym DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne