Questions and answers

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupionych materiałów oraz wyżywienia dla uczestników szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca może skrócić godziny pracy w Wigilię?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownicy mogą podpisać porozumienia zmieniające warunki wynagradzania przed wejściem w życie nowego regulaminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy pracownicy wykonujący pracę w terenie w warunkach wilgotnych mogą używać elektronarzędzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik, może zostać zatrudniony na więcej niż jeden etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy prokuratorowi należy sporządzić informację o zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy spółka komandytowa może odliczyć VAT z faktury dot. obsługi prawnej dot. zmiany jej wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy wydatek poniesiony na studia zleceniobiorcy stanowi koszt uzyskania przychodu zleceniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie rodzica zatrudnionego w działalności gospodarczej dziecka stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Ile dni wolnych przysługuje pracownikowi wychowującemu dziecko niepełnosprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży lokali mieszkalnych sprzedawanych wraz z udziałem w placu zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla mediów, które są powiązane z najmem pomieszczeń i refakturowane na wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować na fakturze za wynajem lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie informacje po 1 stycznia 2014 r. powinna zawierać zbiorcza faktura korygująca?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi za rok 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Jak prawidłowo udzielić urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić przychody i koszty uzyskania przychodów w przypadku zmiany wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć częściową spłatę wierzytelności, na którą utworzono odpis zaliczony do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wydanie organizerów wraz z materiałami szkoleniowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej gminy fakturę za remont dachu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Kiedy mieszkanie zakupione przez przedsiębiorcę może zostać uznane za środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy grach bilardowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakim paragrafie należy ując koszt umowy o dzieło - wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej prowadzonej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Grotkiewicz Magdalena | Aktualne

W jaki sposób opodatkować umowę przenoszącą prawa autorskie, jeśli kwota wypłaty wynosi mniej niż 200 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co podatnik powinien zrobić z wystawionymi fakturami zaliczkowymi, które nie zostały zapłacone przez nabywcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej może zamknąć placówkę w wigilię?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa z tytułu najmu nieruchomości może wystawiać noty obciążeniowe tylko na kwotę brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jest możliwe darowane spółki cywilnej osobie fizycznej (jednoosobowa działalność gospodarcza)?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne przysługuje dodatek za warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy organ prowadzący szkoły samorządowe może zamrozić wypłatę dodatku motywacyjnego nauczycielom?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy oświadczenie poszkodowanego można traktować jako wyjaśnienie o zdarzeniu potencjalnie wypadkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy podatnicy, którzy nie uzyskali w roku podatkowym przychodów ani kosztów, muszą składać deklaracje PIT-36L

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może ustalić pracownikom inne dni wolne niż sobota i niedziela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy sprzedaż dokonana na rzecz zleceniobiorców podlega obowiązkowi rejestracji na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy w 2014 r. firma powinna wystawiać faktury VAT ze stawką NP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w odstępie jednego roku można wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy w przypadku zakończenia działalności gospodarczej można rozliczyć stratę z lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne