Questions and answers

Czy podatnik postąpił prawidłowo, wystawiając fakturę zamiast noty

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo zastosował zwolnienie przy sprzedaży ciągnika rolniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy pomimo braku biletów pracodawca powinien zwrócić wykazane w rozliczeniu koszty przejazdu komunikacją miejską?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może wprowadzić okresy rozliczeniowe o różnej długości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi, który w umowie o pracę nie ma określonego konkretnego miejsca pracy, należą się diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik służby bhp powinien mieć wgląd do danych osobowych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przekazanie zleceniobiorcy świadczenia rzeczowego w postaci zegarka powoduje obowiązek odprowadzenia składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy samochód ciężarowy wykupiony z leasingu za kwotę poniżej 3500 zł podlega amortyzacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy środek trwały zakupiony a jeszcze nie używany powinien być wprowadzony na stan majątku w momencie zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy wartość środka trwałego należy podnieść o wartość robót gwarancyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy wynagrodzenie wypłacone w styczniu 2014 r. należy ująć w dochodach za 2013 r., czy 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy wypłacanie prowizji w formie zaliczek przez rok i rozliczenie ich w połowie następnego roku jest zgodne z kodeksem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Do kiedy osoba, która od 2014 r. chce rozliczać się z VAT kwartalnie powinna powiadomić urząd skarbowy o tym fakcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka stawkę należy zastosować do usług pośrednictwa przy udzielaniu kredytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane są usługi rehabilitacji zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży pawilonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakiej szerokości powinny być schody prowadzące na dach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jakie normowe grubości występują przy tynkach gipsowych maszynowych w budownictwie mieszkaniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaki kurs dla celów VAT należy zastosować wystawiając fakturę kilka lub kilkanaście dni po dostawie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje dyrektorowi zespołu szkolno-przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować pozbycie się zalegających towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak określić teren inwestycji we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na budowę kanalizacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Jak opodatkować usługi najmu po 1 stycznia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo postąpić przy wycofaniu z działalności nieruchomości wraz z meblami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę za energię cieplną wystawioną w 2014 r. ale dotyczącą roku 2013?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżetowej dotację na demontaż pojazdu wycofanego z eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Kiedy należy zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przypadku zawarcia umowy ramowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia VAT z tytułu sprzedaży leków refundowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usług telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek dokonywania wpłat na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Który organ w 2009 r. był właściwy do wydania decyzji w sprawie przebudowy drogi krajowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Po jakim kursie należy wycenić nagrody pienięzne wypłacane w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć składki ZUS przedsiębiorcy prowadzącego księgi handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W którym momencie ująć duplikaty faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Z jaką stawką należy dokonać refaktury na rzecz kontrahenta ze Słowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę w przypadku sprzedaży likwidowanego sprzętu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co należy zrobić w sytuacji kiedy nauczyciel nie zrealizuje minimalnego wymiaru godzin z geografii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2013 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy brak podpisu faktury korekty uniemożliwia korektę przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy na pełnoletnią osobę, która ma własne dziecko, przysługują świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy nieodpłatne otrzymanie towaru w ramach gwarancji należy ujmować w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy od budynków szkolnych będących własnością fundacji należy opłacać podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy plany ewakuacyjne muszą być wywieszone w miejscu widocznym na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik samorządowy przeniesiony do innej placówki może zrezygnować ze stanowiska kierowniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ustanowienie służebności lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy w związku z dokonanymi zmianami w składzie osobowym należy zapłacić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne