Questions and answers

Jaką stawkę zastosować do usług opieki nad dziećmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ujęcie WNT w przypadku otrzymania faktury po 3 miesiącach od obowiązku podatkowego jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy powstanie prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak zaksięgować aport kontraktów w księgach wnoszącego i przyjmującego aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy usługę należy potraktować jako import usług, czy częściowo WNT i import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż maszyny wytworzonej we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nadwyżka wartości rynkowej wkładów nad nominalną wartością akcji stanowi przychód podatkowy, który podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Według jakich zasad należy zaokrąglać kwoty VAT przenoszone z faktury do rejestru VAT, a następnie do deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w zadaniowym systemie czasu pracy pracownik może pełnić dyżur w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik może odebrać dzień wolny przed datą wykonania pracy w wolną sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jakim terminie należy dokonać wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

W jaki sposób prawnik powinien rozliczać koszty i przychody związane z opłatami ponoszonymi na rzecz klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zapewnienie kierowcom noclegu oraz wyżywienia w podróży służbowej stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy informować związki zawodowe o wręczeniu nagany pracownikowi będącemu na liście osób chronionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jaki współczynnik zastosować wypłacając zaległy ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakim terminie ZOZ ma wystawiać faktury za wykonane usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy każda nieobecność pracownika wstrzymuję bieg 14 dni na wręczanie nagany?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy wypowiedzenie umowy przez biuro rachunkowe na wyraźne polecenie pracodawcy jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy za okres urlopu macierzyńskiego pracodawca powinien wypłacać pracownicy premię uznaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy jeżeli firma finansuje studia pracownika muszą być one zgodne z zajmowanym przez pracownika stanowiskiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż samochodów na rzecz rosyjskich kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wypłacania dodatku za rozłąkę pracownikom oddelegowanym do pracy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy uzupełnić kartę stanowiska pracy w punkcie dotyczącym zastępstwa pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy w przypadku zajęcia komorniczego zajmowane jest całe dofinansowanie z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczać koszty podatkowe w przypadku niezakończenia budowy przed końcem roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy do umowy o dzieło na wykonanie tatuaży można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak jest ewidencja gruntów przekazanych w trwały zarząd i nieodpłatne użytkowanie jednostce oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak ustalać wynik podatkowy gdy w produkcji w toku znajdują się koszty niepodatkowe w danym okresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT eksport usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy możliwy jest audyt bez jednoczesnego świadczenia usług doradztwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych rozliczyć wykonane prace budowlane nie ujęte w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziału w gruncie dokonywana przez żonę podlega podatkowi od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zakup uczestnictwa w szkoleniu kontrahentowi należy opodatkować podatkiem VAT ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy gadżety zakupione za 1 zł w ramach akcji promocyjnej można przeznaczyć do dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy do dotacji można zastosować zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy dokonać korekty deklaracji VAT-7 ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można sprzedać wykupiony z leasingu samochód na osobę prywatną nie firmę, w procedurze marży lub bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy firma może ująć na fakturze eksportowej wydatki związane z załadunkiem i wysyłką towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy koszt wynikający z faktury za usługi CSR stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Według jakiej procedury ukarany zostać może podatnik za nieujawnienie całości przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jakim terminie nauczycielowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową, jeżeli termin wypłaty przypada w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć refakturę wystawioną przez kontrahenta na zakup sprzętu niezbędnego do wykonania zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy dokonując zwrotu pracownikowi wydatków na bilet lotniczy należy odprowadzić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób , w związku ze zamiana przeznaczenia części budynku, mogę skorygować deklaracje VAT ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkowany podatkiem VAT jest aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkowana będzie sprzedaż aparatów fotograficznych produkowanych przez podatnika do krajów unii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych w systemie marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługę związaną z transportem choinek z lasu do nadleśnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne