Questions and answers

Czy mogę uwzględnić wydatek na lakierowanie samochodu w ewidencji przejechanych kilometrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w trakcie roku mogę zrezygnować ze zwolnienia, aby stać się podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować stację do uzdatniania wraz z całym wyposażeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Czy podmioty powiązane mogą dokonywać kompensat wzajemnych zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo naliczyć odpis na ZFŚS za emeryta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego nie jest możliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy delegacja w sobotę powinna zostać zaliczona do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

W którym miesiącu powinnam dokonać korekty deklaracji VAT z tytułu otrzymanej refundacji za leki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy nadzór autorski może stanowić prawo opcji zamawiającego w postępowaniu na usługę wykonania projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jakie zagrożenia występują w pracowni rezonansu magnetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownik urzędu gminy może należeć do Związku Nauczycielstwa Polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sporadyczny przewóz osób wraz z bagażami na lotnisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wystawiając firmie z Cypru fakturę za organizację wyjazdu powinniśmy wystawić ją bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT umowę zawartą między fundacjami, a dotyczącą działań edukacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku z zakupem maszyny z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonywać potrącenia z wynagrodzenia w przypadku umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy gazociąg odłączony od budynku podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakiej wysokości wykazać w deklaracji VAT za lipiec podatek należny i naliczony oraz czy dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży nieruchomości zabudowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób i na podstawie jakich artykułów w trakcie postępowania przyłączyć nowe osoby jako strony w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak liczyć odsetki od zaległości podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy sklasyfikować zużyty piasek powstały po procesie oczyszczania wody pitnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy nauczycielce zatrudnionej na stanowisku nauczyciel - bibliotekarz można uzupełnić etat godzinami w świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dostawa dla spółki polskiej jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak udokumentować eksport towarów do Łotwy, wysyłanych bezpośrednio przez dostawcę do kontrahenta podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka powinna zafiskalizować zapłatę w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transport związany z dostawą łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy poniesione koszty w celu otrzymania zezwolenia SSE stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy można dokonać korekty deklaracji na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Ile rat wystarczy nie spłacić, żeby dostać się do rejestru Biura Informacji Kredytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Czy konserwatorzy, którzy zarejestrują się jako czynni podatnicy VAT mają prawo do odliczenia VAT od dokonanych zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy za zobowiązania spółki cywilnej mogą płacić jej wspólnicy oraz osoby obce dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy aby działka mogła zostać wprowadzona do środków trwałych, musi zostać zakupiona na firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dochodzi do WDT i czy podatnik ma prawo zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczać opakowania zwrotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi, który wykonywał pracę ponad obowiązujący wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT faktury korygujące dot. rozliczeń celnych z lat 2011-2013?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób przygotować druki szkolenia dla pielęgniarek i lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy egzamin w metodzie e-learning może odbyć się w formie videokonferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa jest zobowiązany do tworzenia planu urlopów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w przypadku podpisania kolejnej umowy o pracę, pracownik powinien odbyć wstępne szkolenie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy DPS powinien założyć wyodrębniony rachunek bankowy dla celów rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownicy urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy można objąć pomocą społeczną osobę, która przebywa na terenie gminy od 3 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jakie składki ZUS powinien opłacać pracodawca za pracownika oddelegowanego do pracy w niemieckiej filii?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak spółdzielnia mieszkaniowa powinna zaksięgować wydatek na termomodernizację budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Jaka jest ewidencja dochodów za pobyt wychowanka pobierane na podstawie porozumienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne