Questions and answers

W jakich przypadkach ośrodek powinien przyznać kartę dużej rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy koszt zakupionych ze środków ZFŚS kart opieki medycznej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zatrzymane przez zamawiającego wadium stanowi dochód budżetu państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jak poprawnie obciążyć wykonawcę robót budowlanych kosztami korzystania z prądu i wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Na podstawie jakiej normy można wyliczyć drugą strzałkę ugięcia dla belki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Kiedy zaliczać do kosztów podatkowych wartość zakupionych towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy wejście do budynku jest tożsame z drzwiami wejściowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2014 r., CIC Kancelaria | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć garaże i jaką stawką je amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy sprzedaż własnych dzieł sztuki należy rozliczać w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty szkolenia, jeśli obejmują one także koszty noclegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak opodatkować na gruncie VAT sprzedaż udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z otrzymanej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nadleśnictwo ma prawo odliczyć VAT od zakupu ogólnodostępnych ławek, stołów i koszy na śmieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy odpady z wtryskowni, które nie mogą znaleźć zastosowania w produkcji, należy oznaczyć kodem 16 03 06?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT leasing maszyny dostarczanej do Polski z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak udokumentować na gruncie VAT płatność odszkodowawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można pozostać podatnikiem VAT po zlikwidowaniu prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczać podatek dochodowy pracując zdalnie dla chińskiego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalać różnice kursowe przy transakcjach zawieranych poprzez konto PAY PAL?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracownik otrzyma świadczenie emerytalne dopiero po zakończeniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy są przeciwwskazania do przyznania usług opiekuńczych, jeśli osoba jest chora psychicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy jest obowiązkowa lista obecności, jeżeli pracodawca prowadzi elektroniczną ewidencję czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Kiedy roczna premia dyrektora powinna być wliczana do podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownicy opiekującej się dzieckiem do lat 4 można wypowiedzieć warunki umowy o pracę w zakresie miejsca pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak wyliczyć rzeczywistą roczną stopę oprocentowania kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Bieńdak Grzegorz | Nieaktualne

Jaką wartość należy przyjąć przy ujmowaniu prywatnych składników majątku do działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownik powinien mieć zaznaczane w skierowaniu na badania jako czynnik uciążliwy na stanowisku pracy pracę zmianową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy za wydanie zwłok rodzinie w dniu wolnym od pracy można pobierać opłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy od 1 kwietnia 2014 r. mamy możliwość odliczenia 50% VAT od wydatków na paliwo do samochodu marki Ford Transit?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy sprzedaż zabudowanej nieruchomości przez gminę powinna być obciążona podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wypłacona osobie fizycznej kwota za zakup wierzytelności stanowi koszt bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy należy wliczyć do dochodu świadczenie w naturze otrzymywane co miesiąc do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT pośrednictwo w sprzedaży biletu lotniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy składka z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej finansowana ze środków pracodawcy podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy wyznaczyć koordynatora bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć urlop proporcjonalny pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi elektroniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który nie dostarczył zwolnienia lekarskiego w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Sobczak Michalina | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien rozliczyć godziny nadliczbowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

Kiedy należy zaksięgować w PKPiR fakturę kosztową dotyczącą dostępu do portalu księgowego na kilka miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wózek jezdniowy podnośnikowy jest urządzeniem dźwignicowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy osobie będącej na stażu należy przyznać dzień wolny za pracę 3 maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować wypłacając na rzecz kontrahenta zasądzony w wyroku zwrot kosztów obrony?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie są zasady i ograniczenia przy zakupie mebli i sprzętu sportowego do placówki oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy można w biurze wydzielić pomieszczenie, które będzie miało przeszkloną część ściany?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zakup biletu lotniczego dla potencjalnego klienta podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy według projektu nowej ustawy Prawo wodne starosta straci kompetencje do wydawania pozwoleń wodnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2014 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jak udokumentować na potrzeby VAT obciążenie kontrahenta kosztami zwrotu biletu lotniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy import próbek towarów korzysta ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne