Questions and answers

Co należy uczynić, aby naprawić błąd wynikający z zastosowania złego kursu do przeliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy amortyzacja jest czynnikiem cenotwórczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest zamykanie altan śmieciowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy folia z napylonym alumnium jest opakowaniem wielomateriałowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy obowiązkowa korekta kosztów dotyczy kaucji gwarancyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy odliczenie VAT w styczniu 2014 r. od usług wykonanych październiku nie będzie sprzeczne z art. 86 ust. 11 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy odsetki od pożyczek powinny być dokumentowane fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy odszkodowanie otrzymane za zajęcie części nieruchomości na drogę gminną jest zwolnione z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca może dowolnie ustalić dni wolne od pracy ?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Sawicki Damian | Nieaktualne

Czy pracownik powracający z delegacji ma prawo do odpoczynku nocnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy sprzedaż budynku wraz z działką będzie opodatkowana w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż domeny internetowej osobie fizycznej z Niemiec podlega opodatkowaniu VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy wartość naprawy bezgotówkowej w jednostce finansów publicznych jest dochodem budżetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy wiata podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wydając darmową gazetkę z wiadomościami lokalnymi Dom Kultury czynny podatnik VAT powinien ją opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wykonanie przez zakład niemiecki usługi na terenie Niemiec dla firmy zarejestrowanej w Polsce jest kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną zastosować do lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie konsekwencje na gruncie VAT wywoła sprzedaż nieruchomości, a jakie wycofanie nieruchomości na potrzeby własne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jaki stopień pokrewieństwa może istnieć między wójtem, a dyrektorem szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja sprzedaży butelek i jaki jest sposób wychwycenia tych sprzedanych butelek?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy należy wystawić faktury VAT za towary wydane w ramach komisu przez komitenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy pracodawca może w ramach pracowniczych badań lekarskich domagać się opinii psychologa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Kiedy wpisać do PKPiR fakturę z adnotacją metoda kasowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Komu należy przekazać kopie sporządzonych ISL i UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jaki sposób przedsiębiorca powinien rozliczyć opisane opakowania produktów niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W którym kraju opodatkować przychody z tytułu usług budowlanych realizowanych na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód podatkowy przy sprzedaży wysyłkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym okresie mogę odliczyć VAT od faktury zaliczkowej, pokrywającej 100% przyszłej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym okresie należy pomniejszyć VAT naliczony z faktury korygującej in minus za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dozwolony jest wywóz poza terytorium Polski osuszanych pojazdów wycofanych z eksploatacji o kodzie 16 01 06?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy gminna jednostka organizacyjna powinna opracować regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy inwestor powinien uzupełnić i dostosować projekt do zmienionych w międzyczasie przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy inwestycja w obcym środku trwałym powinna zostać ujęta w remanencie likwidacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy może powstać instytucja kultury o nazwie: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury i Sportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy nagrodę otrzymaną przez artystę z Niemiec dla najlepszego aktora należy opodatkować 10% zryczałtowanym podatkiem, czy 20%?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy nieruchomości wynajmowane na rzecz organizacji pożytku publicznego są zwolnione z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy oddanie nieruchomości gminnej w trwały zarząd powoduje utratę władania nieruchomością przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2014 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne