Questions and answers

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowy w przypadku zmiany pracodawcy w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak w PKPiR ująć opłaty związane z nabyciem gruntu pod budowę domów na sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za abonament VGK, płatną w systemie ratalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim powinna wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2014 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Kto w protokole powypadkowym dokonuje opisu zdarzenia jakie miało miejsce z udziałem ucznia szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na co powinien zwrócić uwagę podmiot podejmujący decyzję o kasowym rozliczaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakich datach i w której kolumnie PKPiR powinny być zaksięgowane zdarzenia dotyczące wynagrodzenia, składek i podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik zwolniony podmiotowi i przedmiotowe z VAT powinien dokumentować swe usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać przychody uzyskane z udzielania oprocentowanych pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować wydatki związane z adaptacją lokalu do nowego profilu działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych zaległy czynsz najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Cy pracodawca może podpisać umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie z 9 pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy budynki wybudowane na cudzym gruncie podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy Domu Pomocy Społecznej może wystawić rachunki dokumentujące świadczone przez siebie usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy jednostka budżetowa - Dom Pomocy Społecznej - powinna wystawiać faktury za utrzymanie mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy od przekazanego katalogu informacyjnego o wartości 100 zł należy odprowadzić VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik, który dokonał w 2013 r. wypłaty na rzecz zleceniobiorcy powinien sporządzić PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podlegają zwolnieniu z opodatkowania przychody klubu sportowego wydatkowane na remont jego siedziby?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu przekazanie zakupionych wyrobów na świąteczne spotkanie z pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego pracownicy powracającej z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy pracodawca może wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy dla zatrudnionych kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi, który został zwolniony z tytułu niezdolności do pracy przysługuje prawo do dofinansowania z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy rolnik może dzierżawę ziemi pod wiatraki rozliczać ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy staż wykonywany przez pracownika bez skierowania z urzędu pracy ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy w grudniu 2013 r. oraz w styczniu i lutym 2014 r. podatnik może odliczać pełny VAT od rat leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wolontariusze pracujący na budowie muszą przechodzić szkolenia bhp oraz badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację o nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży napoju bezalkoholowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinien zastosować podatnik do sprzedaży używanych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak często należy testować wyłączniki różnicowoprądowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Jak dokonać rozliczenia inwestycji z własnych środków w zakładzie budżetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jakich odliczeń można dokonać w PIT-28?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki dokument i do kiedy musi złożyć w urzędzie mały podatnik, które chce przejść na rozliczenia kasowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jakie opłaty i formalności należy spełnić przy założeniu działalności ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaki termin należy wziąć pod uwagę do obliczenia kwoty wolnej od zajęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi młodocianemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak należy opodatkować przychody z odpłatnego zbycia infrastruktury sanitarnej na rzecz gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak odliczyć VAT od faktury wystawionej w 2013 r., którą otrzymałam w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku błędnego zaliczenia zwiększenia wartości budynku jako odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak potraktować zakup kalendarzy ściennych przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż lokalu użytkowego zakupionego w 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć zakup wyposażenia dokonany w Niemczech, jeśli został udokumentowany paragonem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak udokumentować otrzymanie częściowej płatności z tytułu wykonanej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT z faktury otrzymanej 4 grudnia, jeśli towar trafił do magazynu 25 listopada?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy nierezydenci mają prawo do wspólnego opodatkowania swych dochodów w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu sprzedaży lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy sprzedaży licencji bezterminowych i terminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dostaw wysyłkowych dokonywanych za zaliczeniem pocztowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Od jakiego dnia należy liczyć odsetki za zwłokę należne z tytuły zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Pod jaką datą powinny być księgowane faktury prognozy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Wg jakiego kursu rozliczyć koszt nabycia usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne