Questions and answers

Jak określić moment powstania przychodu przy usługach wykonywanych częściowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pomoc z USA, zwolniona tam od podatku, należy opodatkować w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy drugi współwłaściciel może skorygować wcześniej złożoną deklarację?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Krudysz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczać media wykorzystywane w lokalu, w którym działalność prowadzi spółka cywilna małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uprawdopodobniona nieściągalność VAT może być kosztem podatkowym w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy dla „wycofanych z użytku materiałów wybuchowych” nie trzeba prowadzić ewidencji odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy organ może zażądać od inwestora dokumentów potwierdzających legalność budowy domku letniskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jak opodatkować zbycie nieruchomości nabytej w ramach zniesienia współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy skarpa jest obszarem szczególnego zagrożenia powodzią?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Który zarząd zlewni będzie właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego - A czy B?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Kiedy należy wypłacić świadczenie urlopowe nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy różnicę remanentową należy uwzględnić przy naliczaniu podatku DSF-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy asystent rodziny powinien być kierowany do matki biologicznej, która oddała dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy asystent rodziny powinien być kierowany do rodziny biologicznej, której kilka lat temu odebrano dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak rozliczać straty powstałe w spółce komandytowej przed objęciem jej przepisami CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Za jaki okres należy wyrównać pracownikowi obsługi szkoły dodatek za wieloletnią pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Na jakich zasadach można dopuścić pracownika do wykonywania pracy na rusztowaniu jezdnym typu RJ220?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy opłata za pozwolenie wodnoprawne jest opłatą skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Na jaki adres powinno zostać złożone sprawozdanie finansowe w przypadku zmiany adresu siedziby spółki po dniu bilansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy można przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora bez dokonywania nowej oceny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Kiedy przysługuje ulga na zakup kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Które okresy pracy należy wliczyć do okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy okres nieobecności niepłatnej należy zaliczyć do wyliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy kształtki na bojler powinny być traktowane jako opakowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w ramach uproszczeń firma może nie prowadzić konta 490?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować zapłatę daniny solidarnościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować i wykazać w bilansie utworzoną rezerwę na wypłatę tantiemy w przyszłym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż parkingów zakupionych w poprzednim roku z zamiarem ich wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w czasie nauki zdalnej nauczyciel powinien prowadzić zajęcia w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy pacjentowi SOR przysługują napoje i wyżywienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy w procesie rekrutacji do przedszkola ujmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy polski podatnik powinien złożyć ORD-U z powodu współpracy z belgijską firmą opisaną w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy obywatelowi Ukrainy, który pracował w Polsce tylko nielegalnie na czarno przysługuje pomoc z OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy zakup przez bank spółdzielczy bonów NBP wymaga odpowiedniego zapisu w statucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Obzejta Łukasz | Aktualne

Jakimi metodami osiąga się spełnianie limitów GPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy przysługuje prawo do świadczenia rodzicielskiego w pełnej wysokości, gdy strona pobiera zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne