Questions and answers

Czy pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownikowi ze statusem weterana?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy pracodawca może wykorzystywać fotografię pracownika na stronie internetowej zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy wyjazdy kierowców do magazynów spółki należy traktować jako podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu okolicznościowego ponad miesiąc od ślubu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak określić właściwość miejscową gminy zobowiązanej do zapewnienia osobie tymczasowego schronienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób zakład pracy powinien wykazywać na zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wystawić dokument potwierdzający wypłatę wynagrodzenia wchodzącego do masy spadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak w zakładzie pracy wygląda sytuacja radnego po wygaśnięciu jego mandatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy zmianę udziałowca spółki kapitałowej należy traktować jako przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy badanie lekarskie zmieniające stanowisko pracy powinno traktować się jako badanie wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zakres czynności ma istotne znaczenie w rozliczaniu czasu pracy kadry kierowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy instalacja regionalna do kompostowania odpadów organicznych powinna posiadać wagę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy instalacja składająca się z dwóch kurników położonych na tej samej działce jest zakładem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Czy radny może wykonywać pracę zarobkową w firmie będącej jednocześnie kontrahentem gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy przekazanie wspólnikowi nieruchomości będącej własnością spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jakie są zasady delegowania pracownika przez polskiego pracodawcę, który działa na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszty związane z przygotowaniem nowych produktów można ujmować na koncie 6 międzyokresowe rozliczenie kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy zamawiający jest zobowiązany do poprawy omyłek w ofercie wykonawcy w sytuacji, gdy postępowanie podlega unieważnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Z jaką datą najwcześniej może być wystawiona faktura na świadczenie usług fotograficznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy pod względem VAT najlepszą formą zbycia samochodu będzie darowizna od spółki na rzecz obdarowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca może odsprzedawać pracownikom odzież, która utraciła właściwości użytkowe lub ochronne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób należy pomniejszyć kwotę ryczałtu na jazdy lokalne w przypadku urlopu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zajęcie pasa drogowego pod reklamę, bez zgody właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak fundacja powinna ustalić moment przekroczenia limitu zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy skorygowane otrzymane odsetki są przychodem w momencie otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy powstaje import usług, czy można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką formę opodatkowania powinna wybrać pielęgniarka będąca na kontrakcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy rozliczyć faktury prognozowe i kiedy odliczyć od nich VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy otrzymane zaliczki od firmy wymagają wystawienia faktury i odprowadzenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy podatnik może skorzystać z indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 40%?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Kiedy podatnik powinien założyć działalność gospodarczą

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w związku z zakupem lokali na wynajem przysługuje nam odliczenie podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy niezapłacony podatek od nieruchomości stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy składki na zakup jednostek uczestnictwa mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód w przypadku prowadzenia kursów nauki jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jakis sposób naliczyć podatek dochodowy w przypadku leasingu zwrotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy bardziej opłacalnym jest dla celów podatku dochodowego i VAT rejestracja firmy w Berlinie czy w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można zakupić używaną maszynę spełniającą wymagania minimalne i użytkować ją w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy sprzedaż akcji celem ich umorzenia wymaga sporządzenia dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy składka na ubezpieczenie na życie, opłacana za pracownika, stanowi przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodu stanowiącego środek trwały przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy przyjąć dla piły kątowej, frezarko wiertarki oraz wytaczarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu przekazanie samochodów używanych na cele prywatne pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną dotyczy wyłącznie psów posiadających rodowód?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy podatnik może refakturować na spółkę koszty dostawy energii i wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT nieodpłatne przekazanie przedmiotu w celach promocyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy na gruncie VAT bank rozpoznaje import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne