Questions and answers

Czy opakowanie produktu, które podlega opłacie produktowej, również jej podlega?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy podlegają amortyzacji zapasowe środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy porozumieniem zmieniającym należy zmienić stanowisko oraz wynagrodzenie z uwagi na koniec projektu EFS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca może odmówić wydania byłemu pracownikowi opinii o pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Rubacha Monika | Aktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu powrotu do pracy po chorobie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownicy posiadający uprawnienia energetyczne mogą wymieniać oprawy oświetlenia awaryjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracownik obsługi przeniesiony do innej placówki powinien ponownie przejść badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy spółka po przekroczeniu limitu 150.000 zł powinna się zgłosić jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy stojaki, które dodawane są w celu ekspozycji towaru należy traktować jako opakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy urlop naliczany na przełomie miesięcy, wprowadzony na jeden składnik będzie miał tożsamą podstawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy urlop wychowawczy udzielony nauczycielce powinien trwać do zakończenia zajęć szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w aktach osobowych pracownika powinna być przechowywana informacja dotycząca mobbingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w 2014 r. na towary nabywane od rolników ryczałtowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie zasady obowiązują przy przekazaniu darowizny rzeczowej na remont kościoła?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak interpretować określenie "dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż towaru, ujętego w załączniku nr 11 u.p.t.u. dla firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić początek okresu rozliczeniowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak skutecznie zmienić warunki pracy radcy prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy pracownik może awansować na stanowisko specjalisty pracy socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik, który otrzymał fakturę bez swojego NIP może skorygować taką fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć PIT-8C wystawiony przez zakład pracy zmarłego członka rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych fakturę zakupową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co stanowi wartość podstawy opodatkowania VAT- wartość odszkodowania, czy wartość wywłaszczonego gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy budynek oddany w trwały zarząd Opiece Pomocy Społecznej może być w części wykorzystywany przez placówkę urzędu miejskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy konwersja pożyczki na kapitał podstawowy podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych do celów prywatnych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy można zastosować jeden kurs waluty przy wystawianiu faktury zbiorczej obejmującej dostawy z całego tygodnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy na budowę ogrodzenia od strony drogi publicznej o wysokości 3,5 m wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy nadepnięcie na nogę może być uznane za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy na zasadzie neutralności VAT nabywca może odliczyć podatek bez dostawy z faktury dokumentującej przedpłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nieodprowadzenie podatków od wynagrodzeń radnych jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się także na stanowisku pracy pracownika służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy osoba fizyczna z najmu prywatnego może odliczyć VAT z faktur dotyczących zakupu mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pod

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczania VAT od zakupu paliwa do samochodu z homologacją na ciężarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może wybrać liniową stawkę podatku jeśli świadczy usługi na rzecz obecnego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy podatnik świadczący usługi marketingowo-doradcze ma prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy przy umowie barterowej zakład zobowiązany jest wystawiać faktury sprzedażową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem punktu odbioru mleka będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu będzie opodatkowana, czy zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Ciepłucha Artur | Aktualne

Czy urlop macierzyński przerywa okres przebywania przez nauczycielkę na zwolnieniach lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy wewnątrzzakładowe dokumenty dotyczące standardów bhp muszą być sporządzone w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wkład niepieniężny wniesiony bez stosownej uchwały jest przychodem ze świadczeń nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w rocznym sprawozdaniu należy wykazać dotacje przekazane stowarzyszeniom oraz fundacjom?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zapłata zaliczki na poczet transakcji wewnątrzwspólnotowych powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi noclegowe będące częścią usługi szkoleniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jaką stawkę podatnik powinien zastosować do kosztów dojazdu na miejsce sporządzenia opinii rzeczoznawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne