Pytania i odpowiedzi

Czy można skrócić czas poboru próbek średniodobowych do analiz ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy można odprowadzać ścieki z przelewu burzowego do rowu będącego dopływem rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy dozwolone jest stosowanie lutowia mogącego zawierać śladowe ilości ołowiu i kadmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy dodatek specjalny należy uwzględniać w podstawie wymiaru odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy w umowie o pracę handlowca można określić miejsce wykonywania pracy jako teren Polski i Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak należy interpretować pięciodniowy tydzień pracy w systemie równoważnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób ustalić wartość początkową środka trwałego przejętego w ramach zastawu rejestrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Kica Jolanta | Aktualne

Co powinien uczynić zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca dołączył wadium w formie banknotu do oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy naprawy własnych samochodów wykonane we własnym zakresie podlegają oszacowaniu i wykazywaniu na kontach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Soprych Maciej | Aktualne

Kto poza kierownikiem budowy może opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy w zakresie drogi gminnej możliwe jest wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych wynagrodzenie zapłacone w związku z korektą deklaracji ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż talonów generuje szczególne obowiązki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przeliczenie emerytury następuje na podstawie wniosku Rp-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy automat vendingowy podlega jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w przypadku sprzedaży samochodu podatnik powinien naliczyć VAT w stawce 23 %?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów można odprowadzać do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Do jakiego procesu odzysku należy zakwalifikować regenerację tuszy i tonerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy wykonane usługi można okreslić jako roboty konserwacyjne w budynku mieszkalnym i stosować do nich 8% stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zlecający umowę o dzieło może wypłacić wykonawcy aktorowi ryczałt za nocleg?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy podatnik powinien wykazać samochód osobowy w remanencie likwidacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wycofanie środka trwałego na własne potrzeby wywołuje skutki na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy pracodawca może wysłać pracownika w podróż służbową z innym pracownikiem jego prywatnym samochodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak amortyzować drabiny platformowe, wyposażenie sali dydaktycznej oraz tablice informacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można pełnić dyżury medyczne w trakcie zwolnienia lekarskiego na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy premia wypłacona pracownikowi, który przeszedł na emeryturę podlega oskładkowniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych towar przeceniony poniżej kosztów zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Dlaczego działka po podziale i sprzedaży nie może być nadal uznawana za siedlisko rolnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy żądanie zwrotu nadpłaty za lata 2008 i 2009 uległo przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Geliński Piotr | Aktualne

Kiedy pracownicy przysługuje wniosek o wypłatę wczasów pod gruszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy samochód zakupiony na kredyt podlega amortyzacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do jakiego rodzaju ścieków należy zaliczyć wody popłuczne odprowadzane z zakładów gospodarki komunalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego przeznaczonego na wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT refakturowanie na czeskiego kontrahenta kosztów transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób obciążyć kontrahenta kosztami transportu wadliwego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć import usług oraz jaki kurs przeliczeniowy zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zwrot wkładu wniesionego do spółdzielni stanowi przychód z innych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy refakturowanie usług telekomunikacyjnych na kontrahenta zagranicznego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy imporcie usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne