Questions and answers

Czy podatnik może odliczyć VAT od kwot ponoszonych w biurze na media i telefon?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo dokonał odliczenia VAT z faktury za usługi marketingowe i za dozór techniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podstawą opodatkowania u nabywcy będzie wartość netto, czy wartość brutto zakupionego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy służba bhp może zostać organizacyjnie podporządkowana dyrektorowi ds. jakości, który nie jest pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy sprzedaż mieszkania na rynku wtórnym przez osobę fizyczną jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu trzeba opodatkować stawka 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy umowa o roboty budowlane jest zawierana między wykonawcą a podwykonawcą czy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy wykonywanie pracy na cysternach kolejowych na istniejących podestach roboczych jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować organizację zabawy karnawałowej w klubie osiedlowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie dane powinien zawierać duplikat faktury wystawionej elektronicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie są nowe zasady rozliczenia VAT od nabycia towarów od podatnika z innego kraju UE w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie są procedury likwidacji firmy od strony podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jakie są zasady odliczania VAT naliczonego od usług transportowych od 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy przenieść koszty opłat viaTOLL na inną firmę, skoro opłaty te nie podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy rozliczać przychody oraz koszty podatkowe w przypadku świadczenia usług poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaplanować pracę w okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem obniżenia wymiaru z tytułu święta?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy dochodzi do dokonania dostawy i kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy należy rozpoznać obowiązek VAT w sytuacji wystawienia faktury za opakowania zwrotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy wykazać obowiązek podatkowy za wynajem hali produkcyjnej??

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kto odpowiada za palety, na których dostarczane są produkty do ich odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Kto wystawia zlecenie na badania laboratoryjne w ramach profilaktycznych badań okresowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Kto w zakładzie pracy jest odpowiedzialny za podpisanie skierowania na badania laboratoryjne w ramach medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Na jakich zasadch podlega zwolnieniu z opodatkowania przychód ze sprzedaży nieruchomości rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na jakiej podstawie dyrektor szkoły przyznaje nauczycielowi wf-u dodatek za specjalizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakiej wartości można zaliczyć do kosztów podatkowych grunt nabyty 20 lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób postąpić, jeśli właściciel nieruchomości zmarł nie pozostawiając testamentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym momencie rozliczyć korektę faktury, dokonaną na mocy porozumienia stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Z jakim VAT-em może wykonać usługę dla kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy granica pasa drogowego może wykraczać poza granicę ewidencyjną działki drogowej i wchodzić w grunt prywatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy import próbek towarów podlega deklarowaniu jako import towarów w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy mam prawo do korekty, jeżeli przez okres od 2011 r. naliczałam stawkę VAT podstawową 23% zamiast 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielce przebywającej na urlopie macierzyńskim dyrektor szkoły powinien wypłacić średnią urlopową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy nauczyciel może odmówić realizowania godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy opodatkowaniu PCC podlega zakup urządzeń biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przedszkola powinny dysponować odgrodzonym placem zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy przedszkole niepubliczne może rozliczyć koszt usługi cateringowej z otrzymanej dotacji gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2014 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy świadczenia na rzecz pracownika z zagranicy stanowią dla niego przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy transakcje kupna i sprzedaży towaru na Ukrainie należy wykazać w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne