Questions and answers

Czy można byłego pracownika obciążyć kosztami wymiany zamków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy można potrącić pracownikowi z ekwiwalentu za urlop nadpłacone wynagrodzenie za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy można wystawić fakturę za roboty budowlane w sytuacji, gdy inwestor nie odebrał robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zwrotu byłemu pracownikowi oryginału skróconego aktu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracodawca może zrezygnować ze stosowania ruchomego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przeszklony otwór wyjścia/wejścia do lokalu usługowego należy traktować jako drzwi czy jako okno?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy rozpoczynając wynajem domku podatnik powinien opodatkować nieruchomości stawką dla działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek zgłoszenia do US wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy szkolenia medyczne są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie pracownika, który zamieszkuje na terenie Niemiec, podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w związku z przedłużeniem gwarancji należy wystawić fakturę dokumentującą świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zakup wina rozdawanego w ramach reklamy przedsiębiorstwa stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy zrezygnować ze statusu czynnego podatnika VAT można tylko z początkiem roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy żona zmarłego podatnika przejmuje zobowiązanie prowadzenia ewidencji VAT przez okres minimum 3 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka stawka VAT na artystycznie wykonane dzieła?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować produkcję wyrobów cukierniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży zaproszeń ślubnych i kartek urodzinowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak brzmi definicja pojęcia "obiekt pomocniczy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak ewidencjonuje się w PKPiR otrzymane i zapłacone zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie skutki podatkowe generuje przyznawanie nagród?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć sprzedaż przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo ewidencjonować faktury zakupu dotyczące ww. nieruchomości w PKPiR i w rejestrach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak stosować regulacje dotyczące obowiązkowej korekty kosztów do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien rozliczyć fakturę za wynajem lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Kto może uczestniczyć w obchodzie lekarskim (tzw. wizycie lekarskiej) w oddziale szpitalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób należy obciążyć kontrahenta kosztami opłaty za przejazd autostradami?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

W których miesiącach podatnik powinien rozliczyć VAT korektę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W którym momencie odliczyć VAT wynikający z dokumentu SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Zatrudnianie współmałżonka przez prezesa spółki

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Z jaką datą zaksięgować refakturę za media wystawioną w 2014 r., a dotyczącą faktury za 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co oznacza według przepisów ustawy o VAT pojęcie płatnika VAT lub podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czy do otrzymanej należności należy doliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy gmina jest zwolniona z PCC przy aporcie nieruchomości do własnej spółki komunalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kurtkę przeciwdeszczową i ocieplaną można zaliczyć do odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy można naliczyć odpłatność za dom samopomocy za część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy należy się pracownikowi zwrot kosztów dojazdu na badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy oferowania tańszego paliwa pracownikom kontrahenta zobowiązuje firmę do sporządzenia informacji PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy osoba niepełnosprawna może dźwigać pakunki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od kwot ponoszonych w biurze na media i telefon?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo dokonał odliczenia VAT z faktury za usługi marketingowe i za dozór techniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podstawą opodatkowania u nabywcy będzie wartość netto, czy wartość brutto zakupionego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne