Questions and answers

Czy nabycie przedsiębiorstwa należy udokumentować fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy należy płacić podatek od nieruchomości jeśli stan techniczny budynku uniemożliwia jego wykorzystywanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczyciel za zniszczony sprzęt szkolny ponosi odpowiedzialność majątkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy oddział w Polsce prowadzi odrębne księgi i sporządza odrębne sprawozdanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od usługi notarialnej związanej z aportem przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka może przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące pracowników w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy spółka wodna jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż usług i nabicie na kasę fiskalną może następować w ostatnim dniu miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w PIT-37 można odliczyć wydatki związane z remontem mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Ile wynosi PCC w przypadku zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jaką datę należy przyjąć jako dzień zapłaty do rozliczenia różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką podstawę powinien wpisać na fakturze podatnik, który świadczy usługi w zakresie psychologii indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką stawką amortyzować piece używane w gastronomii?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić aby grunty podlegały zwolnieniu od podatku rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć sprzedaż działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy rozliczyć na gruncie VAT odszkodowanie z tytułu wadliwego wykonania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód ze zbycia nieruchomości w przypadku likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku nienależnego pobrania opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo refakturować na wynajmującego koszty połączeń telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować transakcję, z tytułu której kontrahent wpłacił przedpłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo zaliczyć w koszty prowadzonej działalności zakup węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT zaliczki wpłacone na poczet sprzedaży eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT otrzymanie próbek o wartości 15 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jak w 2014 r. należy rozliczać VAT należny w budownictwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak wyliczyć współczynnik odliczenia VAT za 2013 r. i tym samym wstępną proporcję na 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT dla usługi administracji obiektu handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu dostawy gazu przewodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usługi przedłużenia ważności domeny internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy zakończy się okres rozliczeniowy czasu pracy w systemie podstawowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Komu nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek rodzinny na córkę, która urodziła własne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Po jakim kursie przeliczyć fakturę VAT kosztową wystawioną w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Praca na jakich stanowiskach kwalifikuje się do pracy w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym w zamkniętej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W którym miesiącu należy wykazać w deklaracji VAT eksport towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy dla VAT w przypadku usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy powołana spółka komandytowo-akcyjna może mieć inny niż kalendarzowy rok podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sp. z o.o. ma prawo do rozliczenia straty wygenerowanej z okresu gdy funkcjonowała jeszcze jako SPZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy społeczny inspektor pracy ma obowiązek przedstawiać dyrektorowi szkoły plany pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Do którego okresu należy zaliczyć korektę kosztów związaną z brakiem zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż samochodu ciężarowego wykupionego uprzednio z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne