Questions and answers

Czy utwardzenie terenu działki innej niż budowlana wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy wartość prezentu otrzymanego od firmy przez pracownicę w związku z urodzeniem dziecka podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wartość umorzonego zobowiązania stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy woreczki foliowe można traktować, zgodnie z prawem, jako opakowania wielokrotnego użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w przypadku najmu sprzętu datą do przeliczenia danej usługi jest data zakończenia usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy zaliczka mogłaby być rozliczana częściowo co miesiąc przez 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy za zgodą dyrektora nauczyciel może w trakcie roku szkolnego przejść na urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zmiana warunków umowy leasingu wpłynie na VAT odliczony w okresach wcześniejszych od rat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Do kogo może się odwołać członek spółki wodnej, jeżeli zostanie wykluczony ze spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jaka powinna być odległość zbiornika retencyjnego od budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak opodatkować darowiznę samochodu na rzecz brata żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak opodatkować VAT fakturę za udział w targach na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT usługi świadczone w miesięcznych okresach rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup części do samochodu dokonany w Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak wyliczyć kwotę wynagrodzenia pracownika, która może zostać zajęta z tytułu niezapłaconego abonamentu RTV?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT naliczony z faktury dotyczącej leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży usług ciągłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób można odwołać zarządcę we wspólnocie mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

W jaki sposób najkorzystniej przekazać na rzecz męża prowadzoną suszarnię drewna oraz samochód osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż domu, na który nakłady inwestycyjne ponosił także parter właścicielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż samochodu o wartości początkowej powyżej 20.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób właściwe wyliczyć różnice kursowe od własnych środków pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Z jaką datą należy wystawić fakturę VAT, jeśli do jej wystawienia dochodzi po rozstrzygnięciu sporu przez sąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dyrektor może zlecić pracownikowi obsługi wykonywanie pracy w oddziale placówki w innej miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy jest możliwe ubieganie się o zwrot VAT od paliwa przeznaczonego do samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy każda strona projektu musi być opieczętowana przez organ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy można dokonać zapłaty ze środków z przyznanej dotacji, zobowiązań za rok poprzedni?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy obrót ze sprzedaży samochodów powinien brać brany pod uwagę do wyliczania proporcji VAT za 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy odpłatne zbycie udziałów w spółce osobowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy opłata członkowska dokonana w innym kraju UE stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek sfinansować pracownikom dojazd do miejsca pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi zgody na wykonywanie pracy w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi należy się ekwiwalent pieniężny za wydłużony okres używania odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy rękawice robocze wydawane pracownikom zatrudnionym przy urządzeniach ściekowych należy traktować jako jednorazowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy spółdzielnia produkcji rolnej powinna płacić podatek od nieruchomości za budynki administracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż tonerów zmontowanych z zakupionych półfabrykatów stanowi działalność wytwórczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy szkoła językowa może zatrudniać nauczycieli na podstawie umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy usługi świadczone przez lekarza zwolnione są z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy użytkowanie przez członka zarządu samochodu służbowego do celów służbowych jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wartość świadczenia komunikacyjnego podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w prowizji PayPal powstaną różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wynagrodzenie inkasenta pobierającego opłatę targową należy opodatkować 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy za środki trwałe można uznać budynki, które stanowią wspólność majątkową małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować spłatę pożyczki towarami?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak na potrzeby amortyzacji podatkowej wycenić zakupione przedsiębiorstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne