Questions and answers

Z jaką stawką VAT podatnik powinien wystawić fakturę sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można jednocześnie pobierać emeryturę i zasiłek stały z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można zaksięgować skan faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy należy wypłacić diety podwykonawcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczy kandydatów na stanowisko dyrektora przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy okres nauki na studiach wlicza się pracownikowi do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na rzecz przyszłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy pracodawca może powierzyć pracownikom mienie w postaci samochodów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca może rozliczać delegacje w formie jednego zbiorczego zestawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przy sprzedaży przedsiębiorstwa należy wystawić fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy transakcję można traktować jako dostawę poza terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wymianę ekspozytorów można ująć w kosztach uzyskania przychodu bezpośrednio?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy realizacja umowy nie leży w interesie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jaka jest różnica pomiędzy procesem unieszkodliwiania D1 a D5?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak często należy przeprowadzać badanie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Jaki wymiar zaległego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi obsługi powracającemu z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak należy ująć i rozliczyć fakturę od kontrahenta czeskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić datę operacji gospodarczej w przypadku wystawiania dokumentów sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak prawidłowo przyznać świadczenie w postaci schronienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie urlopowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak uwzględnić w ewidencji środków trwałych samochód osobowy w umowie leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wykazać w bilansie niezapłacony VAT dla kontrahenta z Unii, który wystawił nieprawidłową fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy dofinansowanie wypoczynku będzie wolne od podatku do kwoty 380 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży usług telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatek do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Na jakiej podstawie starosta może odmówić zatwierdzenia statutu gminnej spółki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć na gruncie VAT umorzenie należności w wyniku porozumienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy firma prowadząca szkolenia bhp obowiązana jest przechowywać pisemne egzaminy przeprowadzane po ich zakończeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne