Questions and answers

Czy wynagrodzenie za czas przepracowany należy wypłacić w miesiącu, w którym wystąpiły nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy nabycie usług modernizacji urządzenia produkcyjnego od podmiotu fińskiego stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie skutki w podatku VAT rodziła darowizna samochodu osobowego firmowego synowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakiej formie obciążyć wykonawcę wartością noty odsetkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Przez jaki okres czasu należy przechowywać paski kontroli procesów sterylizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kiedy umowa w celu przygotowania zawodowego przekształca się w umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy lekarz POZ może przyjmować pacjentów po godzinie 18?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła darowizna składników majątkowych spółki cywilnej na rzecz córki jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać przeniesienia składników majątku wspólnego małżonków do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy u beneficjentów preferencyjnych stawek budowy sieci wodociągowej powstanie przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy rolnik ryczałtowy w przypadku dochodów uzyskanych z małej hodowli powinien płacić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółka zobowiązana jest do wykazania importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie KŚT zakwalifikować promienniki grzewcze i jaką stawką je amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spółka może zwrócić się z wnioskiem o zwrot niemieckiego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie jest prawidłowe postępowanie, czy wystarczy przeliczyć VAT po kursie prawidłowym i załączyć informację?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zwrot kosztów zastępstwa egzekucyjnego stanowi przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Co jest przychodem wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób i kiedy dokonać korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy brak wypłaty wynagrodzenia chorobowego ma wpływ na wysokość zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować sprzedaż produktu oraz odpadów powstających przy produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować potrącenie prowizji za obsługę płatności kartami płatniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Kiedy należy dokonać korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcję zakupu towarów we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy samochód będący nagrodą w konkursie można wprowadzić do środków trwałych w prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy koszty dostawy powinny były zwiększyć wartość celną, a tym samym podstawę opodatkowania do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy kurs zastosowany przez wystawcę jest prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczenia VAT od wystawionej faktury za czynsz inicjalny bez fizycznego posiadania samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy firma musi posiadać pieczątkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Czy koszty kształcenia osoby współpracującej można zaliczyć do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W której kolumnie PKPiR ująć zakup kostiumów w firmie świadczącej usługi związane z organizacją imprez?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy na gruncie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych możemy mówić o najmie prywatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można prowadzić w formie elektronicznej księgę zarządzeń dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczyciel może pełnić funkcję pełnomocnika wyborczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób amortyzować środki trwałe służące do wyrobu kanapek oraz kawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy uczniowi powracającemu do szkoły należy założyć nowy arkusz ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy nauczyciel powinien opracować program nauczania na zajęcia pozalekcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak należy rozumieć określenie "faktycznie zastosowany kurs waluty z tego dnia"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie numery w księdze słuchaczy należy nadać słuchaczom powtarzającym semestr w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Do jakiej księgi powinni być wpisywane dzieci z oddziałów "zerowych" w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy do zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego konieczny jest odrębny dziennik zajęć pozalekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy uczeń, który powtarza klasę powinien być wpisany do księgi uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy szkoła jest zobowiązana do przechowywania indeksów pozostawionych przez uczniów, którzy ukończyli naukę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Co może zrobić dyrektor szkoły, jeżeli brakuje stron w dzienniku lekcyjnym w miejscu, gdzie wpisuje się tematy lekcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy w dzienniku lekcyjnym można dołożyć ksero strony dla klas I-III?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jakie wydatki związane z zakupem i eksploatacją samochodu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT rozwiązanie spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wydatki na spłatę odsetek od pożyczki stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy udzielenie pożyczki spółce z o.o. przez jej udziałowca podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszty podróży służbowej pracodawcy stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne