Questions and answers

W jaki sposób należy zakwalifikować przedsięwzięcie jakim jest firma kamieniarska?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Gall Marek | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż wyrobów gotowych po likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

W którym miesiącu ująć w kosztach podatkowych składki ZUS zapłacone po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie traci moc zwolnienie z VAT, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych wydatki na czynsz oraz media w wynajmowanym lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy koszty noclegu odbywających szkolenie zleceniobiorców oraz samozatrudnionych stanowią koszt podatkowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy kwota umorzonej pożyczki udzielonej ze środków ZFŚS stanowić będzie przychód emeryta?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła od płatności za usługę wykonania motywu do bloga internetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy nauczycielowi, którego pozbawia się wychowawstwa automatycznie zmniejsza się wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi mianowanemu zatrudnionemu jako wychowawca w internecie można przydzielić dyżur pracowniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy obniżenie wysokości nagrody regulaminowej można zakwalifikować jako stosowanie kary pieniężnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy otrzymane wadium rodzi obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik musi wykazać nakłady w remanencie likwidacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy pracownik ma prawo do diety, jeżeli podczas podróży służbowej miał zapewniony lunch?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownik może złożyć wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przedsiębiorca może zmienić granice obszaru i terenu górniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Król Lidia | Nieaktualne

Czy przepływy pieniężne między spółką a jej zagranicznym zakładem podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wypadek kierowcy samochodu ciężarowego podczas odpoczynku tygodniowego jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy z nauczycielem przebywającym w stanie nieczynnym należy zawrzeć nową umowę o pracę od 1 marca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Ile toalet dla niepełnosprawnych powinno być w przychodni obsługującej ok. 2500 osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Kołakowska Karolina | Nieaktualne

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi u kolejnego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaki kurs waluty zastosować przy zakupie samochodu w systemie VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak najkorzystniej sprzedać część domu udziałowcowi, któremu spółka z o.o. wynajmuje część swojego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć VAT od wykupu samochodu z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczać dla celów CIT kwoty dokonywanych na podstawie przepisów art. 91 u.p.t.u. korekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT dostawy węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę z tytułu rezerwacji miejsc w hotelu wystawioną przez unijnego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć korektę sprzedaży eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy niepełnosprawny pracownik nabywa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy osobie całkowicie niezdolnej do pracy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Od kiedy nie należy się zasiłek rodzinny na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

W jaki sposób należy zaksięgować u obdarowanego nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W którym miesiącu powstaje obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

W którym miesiącu wystąpi obowiązek podatkowy w VAT za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy darowizna działki rolnej dokonana przez rolnika, podatnika VAT, wywołuje skutki na gruncie tego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dopuszczalna jest zmiana pracy z I zmiany na II zmianę w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy gmina powinna opodatkować należące do niej grunty i budynki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy nadleśnictwo koszty poniesione na ochronę lasu przed zwierzyną przedstawia dzierżawcy w kwocie netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na sztandarze zespołu szkół mogą zostać umieszczone nazwy obydwu placówek?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczycielowi, któremu ustawowo zmieniono wysokość wynagrodzenia należy wypłacić dodatek wyrównawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne