Questions and answers

Czy fakturę prowizyjną wystawioną 25 stycznia 2014 r. należy uwzględnić w rozliczeniu VAT za grudzień 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską może prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy monter sieci wodociągowej może pracować przy eksploatacji sieci kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy możliwe jest wycenianie środków na rachunkach walutowych metodą FIFO?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można dokonać korekty przychodów i kosztów podatkowych po zakończonej kontroli podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można odliczyć od dochodu darowizny na rzecz Komitetu Rodzicielskiego oraz stowarzyszenia chemików?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy rozliczać różnice kursowe jeśli faktura w złotych przeliczona jest do zapłaty na euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczycielka, która w czasie drogi powrotnej ze szkoły doznała urazu uległa wypadkowi przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy obciążając firmą kosztami usługi hotelowej, należy wystawić fakturę czy notę obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy obowiązek podatkowy w VAT powstaje z dniem zakończenia każdej usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy od otrzymanych dopłat do biletów obowiązek podatkowy powstaje w momencie wpływu na konto?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy podatnik jest zobowiązany do rozliczenia VAT od importu usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podatnik może sprzedawać drewno do Anglii ze stawką VAT 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy podatnik postąpił prawidłowo, sprzedając tokarkę do metalu jako złom żeliwny z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy powinniśmy dokonać odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki, jeżeli ponosi ona duże straty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownicy uprawnionej do korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy przychody z tytułu kontraktu menadżerskiego podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przychód z tytułu świadczenia usług w sposób ciągły zawsze powstaje na koniec okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy remont przyczepy zwiększa jej wartość początkową czy stanowi koszt podatkowy w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy różnicowanie wynagrodzenia ze względu na posiadane wykształcenie może być uznane za dyskryminację?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy spółka powinna wystawić faktury korygujące odbiorcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziału w nieruchomości lub darowizna tego udziału po likwidacji spółki niesie skutki w podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wnęki drzwi balkonowych wliczane są według normy PN-70/B-02365 do powierzchni użytkowej mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji zachodzą przesłanki zastosowania art. 29 ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy w opisanym przypadku starosta powinien wydać na wniosek właściciela decyzję na przebudowę drzewostanu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy w rocznym sprawozdaniu, należy wykazywać wartość brutto czy netto umów zleceń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy wydatek na remont użyczonej przyczepy stanowi koszt podatkowy przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zostały opracowane najlepsze dostępne techniki dla odzysku odpadowej tkanki zwierzęcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Czy zwrot opłaty za wpis na listę doradców podatkowych jest zwolniony z opodatkowania i oskładkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu dochodów należy zaliczyć wpłatę na rzecz gminy za wydanie interpretacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

Gdzie można znaleźć definicję stałej obsługi biurowej wg stanu prawnego na 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaka powinna być prawidłowa stawka VAT dla cięcia stali?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT jest opodatkowana usługa zorganizowania Misji Gospodarczej do Dubaju?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką VAT powinna zostać opodatkowana transakcja sprzedaży lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosujemy przy sprzedaży oleju przepalonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie są i będą w najbliższym czasie zasady odliczenia VAT od paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie warunki techniczne musi spełniać punkt do selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja odsetek i kosztów upomnienia od zaległości podatkowych w roku obrachunkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dodatkowe koszty związane z WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć w CIT i VAT darowiznę kapusty celem przygotowania bigosu dla wolontariuszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT z faktury za zakup środków czystości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy należy rozliczyć VAT należny i naliczony od faktury dokumentującej zakup stali?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury za prenumeratę czasopisma na I kwartał?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w 2014 r. przy refakturowaniu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku wynajmu sprzętu na zasadzie umów długoterminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT przy zakupie okresowej licencji na wykorzystanie programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jakich okresach rozliczeniowych można odliczyć VAT z duplikatów faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób, w przedstawionej sytuacji, należy zakwalifikować przedsięwzięcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Gall Marek | Nieaktualne

W jaki sposób i na jakiej podstawie urząd skarbowy może żądać przesłania kopii protokołu spisu inwentarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne