Questions and answers

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy sklasyfikować odpady mat opakowaniowych z polietylenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakiej wysokości mam prawo odliczyć podatek naliczony z faktury za zakup samochodu osobowego OPEL ADAM?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy marynarzowi barki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób amortyzować nieruchomość, na której znajduje się kilka różnych budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób obliczyć odprawę emerytalną pracownikowi, który odchodzi na emeryturę w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób rozliczać przychody uzyskiwane ze szkoły językowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Z jaką stawką podatnik powinien wystawić faktury na sprzedawane samochody?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co oznacza pojęcie "mobilna stacja przeładunkowa odpadów komunalnych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy dla sprawnego funkcjonowania systemu pierwszej pomocy, pracodawca musi zapewnić łączność telefoniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy dyrektor firmy powinien podpisem zatwierdzić każdą fakturę zakupową w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Czy faktura pro forma może być uznana jako dokument (faktura) WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy jest możliwa cesja VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy korekta faktury polegająca na zmianie daty sprzedaży, wpływa na moment rozliczenia tej faktury w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można amortyzować środki trwałe, jeżeli z określonej działalności nie jest uzyskiwany przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy odprawa rentowa przysługuje byłemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownik sterylizatorni obsługujący autoklaw medyczny powinien posiadać uprawnienia SEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy robotnik leśny musi legitymować się książką operatora maszyn roboczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy rozbudowę GPZ można potraktować jako przedsięwzięcie peryferyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy stosowanie ochronników słuchu wystarcza, by pracownik mógł pracować w hałasie powyżej 80 dB?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy szatnie i łazienki mogą być zorganizowane w stalowych kontenerach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy wicedyrektor może pełnić funkcję radnego w radzie gminy będącej organem prowadzącym tę szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą pomoc małżonka w działalności gospodarczej drugie małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy, który planuje sprzedawać alkohol sprowadzany z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy uwzględnić w PIT-11 nadwyżkę składek odprowadzonych w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo dokumentować w PKPiR zakup palet od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo opodatkować sprzedaż samochodów w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT umowę komisu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wynagrodzenie z tytułu dostępu do magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zaprezentować w bilansie fakturę zaliczkową, której jeszcze nie zapłaciliśmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy należy wystawić fakturę w przypadku wpływu wadium, które będzie przeznaczone na poczet przyszłej zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wystawionej faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę na zwrot kosztów dojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kogo dotyczy wyłączenie zawarte w art. 106a pkt 1 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim przypadku do przeliczania kwot wyrażonych w euro może być stosowany umowny a nie ustawowy kurs walutowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły może przenieść pracownika obsługi na inne stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć pracownika, który wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie chorobowe kierowcy autobusu szkolnego, który otrzymuje wynagrodzenie godzinowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR należy ująć ubezpieczenie przyczepy, która stanowi towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

W którym momencie należy odprowadzić podatek od wynagrodzeń wypłaconych w lutym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie ująć w PKPiR fakturę za zakup towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie ująć w przychodach podatkowych fakturę za usługi świadczone przez pewien okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W którym okresie odliczyć VAT naliczony z faktury zakupowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Za który okres wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE świadczenie usług na rzecz kontrahentów z Unii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, będzie miało miejsce powiązanie technologiczne przedsięwzięć?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy dochodzi do eksportu towarów, usługi bądź dostawy z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy faktura za media może być naszym kosztem dopiero w momencie refakturowana na najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy fakturę prowizyjną wystawioną 25 stycznia 2014 r. należy uwzględnić w rozliczeniu VAT za grudzień 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne