Questions and answers

Jaki wymiar zaległego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi obsługi powracającemu z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak należy ująć i rozliczyć fakturę od kontrahenta czeskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić datę operacji gospodarczej w przypadku wystawiania dokumentów sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak prawidłowo przyznać świadczenie w postaci schronienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak ustalić wynagrodzenie urlopowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak uwzględnić w ewidencji środków trwałych samochód osobowy w umowie leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak wykazać w bilansie niezapłacony VAT dla kontrahenta z Unii, który wystawił nieprawidłową fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy dofinansowanie wypoczynku będzie wolne od podatku do kwoty 380 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży usług telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatek do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Na jakiej podstawie starosta może odmówić zatwierdzenia statutu gminnej spółki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć na gruncie VAT umorzenie należności w wyniku porozumienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy firma prowadząca szkolenia bhp obowiązana jest przechowywać pisemne egzaminy przeprowadzane po ich zakończeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może dokonać podwyżek dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy osoba osiągająca dochody z najmu prywatnego może ujmować w kosztach podatkowych odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy osoby prowadzące instruktaż stanowiskowy powinny przejść kurs pedagogiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy otrzymana przez muzeum dotacja celową na zakup gablot wystawowych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik musi czekać na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez zagranicznego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca może ukarać kierowcę za zniszczenie tachografów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy rolnik powinien ująć ciągnik w remanencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedając samochód w ramach działalności należy działalność odwiesić i samochód sprzedać z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego przerywa ten urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wolnostojący kontenerowy budynek powinien być wyposażony w instalacje wod. – kan. i toaletę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy wszystkim pracownikom należą się dni wolne za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy w zgłoszeniu występują strony postępowania lub osoby trzecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy zaliczki na rzecz wspólnoty mieszkaniowej stanowią koszt podatkowy na podstawie wystawionego rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy „self-billing” może być stosowany również przy świadczeniu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jakie dane należy zamieścić na fakturze dokumentującej dostawy towarów na rzecz kontrahenta unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak najkorzystniej podatkowo przekazać całe przedsiębiorstwo małżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczać na gruncie VAT komisową sprzedaż samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak obliczyć wysokość potrącenia komorniczego niealimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne