Questions and answers

Czy skarbnik gminy może być informatykiem na wyborach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jaki sposób można sprostować błąd w uchwale rady gminy, polegający na pominięciu jednego kodu odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jaki sposób należy postąpić, w przypadku gdy pracownik odmawia podpisania protokołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy można pozyskać drewno z lasu, który ucierpiał od powodzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy kanalizacja deszczowa odwadniająca halę przemysłową może być ułożona powyżej poziomu przemarzania terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy "wyjście ewakuacyjne na drogę ewakuacyjną" jest początkiem drogi ewakuacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy trzeba będzie opodatkować podatkiem VAT transakcję przekazania budynku, w zamian za zwolnienie z długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy z uwagi na świadczenie usług doradczych, podatnik powinien zarejestrować się do VAT i składać co miesiąc deklarację VAT-7

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy o zmianie oprocentowania środków na lokacie trzeba powiadamiać zawsze aż 2 miesiące przed wprowadzeniem zmian?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy przy sprzedaży samochodu osobowego, który służył działalności przez 6 lat, możemy wystawić fakturę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy od wynagrodzenia niepieniężnego powinien być pobierany przez spółkę podatek PIT-4?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pracownik obsługi nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczać w zakresie podatku dochodowego wspólników spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy w tej sytuacji powstaje moment podatkowy u drukarni a kiedy u nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaki tryb należy zastosować przy przedłużaniu terminu wykonania projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Kawecka Anna | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć wcześniejszy zakup samochodu względem ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Welsyng Anna | Nieaktualne

Jaki kurs powinien przyjąć podatnik do przeliczenia faktury zaliczkowej w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Ile powinno wynosić natężenie oświetlenia w magazynie wysokiego składowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki na wideofilmowanie imprezy integracyjnej pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przekazanie żonie w darowiźnie środka trwałego w postaci samochodu wywołuje jakieś obowiązki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Po jakim czasie należy założyć księgę arkuszy ocen danego rocznika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić kwotę czynszu dla bezpłatnego użyczenia lokalu spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od kosztów noclegu zleceniobiorcy należy opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zakup usługi elektronicznej od niezarejestrowanej w Polsce firmy zagranicznej rodzi w Polsce import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy zaliczyć okres służby zastępczej do dodatku za wieloletnią pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy organ może kolejny raz zmienić decyzję przyznającą świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy pracownik przed pójściem na urlop wychowawczy może wykorzystać urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaka jest podstawa naliczenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy spotkanie wigilijne sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy jest przychodem dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w przypadku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna należy liczyć odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy pracownikowi gminy przysługuje okres wypowiedzenia, jeśli sam prosi o odwołanie z funkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy istnieje możliwość udzielenia pomocy klientowi, który nie ma ustalonego kuratora?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna mieć opiekunka środowiskowa, aby mogła opiekować się osobami z zaburzeniami psychicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracownik socjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Kto może być pracownikiem ośrodka pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba na stanowisku pracownik socjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy pracownik socjalny, który przebywał na urlopie wychowawczym, może mieć przyznany dodatkowy urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę osobie niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca może polecać pracownikom pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy osoba fizyczna może pokryć koszty punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy można mówić o dostępie działki do drogi publicznej, gdy dostęp do działki odbywa się poprzez drogę wewnętrzną gminną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy należy oznaczyć nośność regałów w archiwum medycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien ustalić 35 godzinny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien wyliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy obliczyć podstawę zasiłku chorobowego, jeśli pracownik choruje w pierwszym miesiącu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy zapalenia pochewek ścięgien grupy bocznej przedramienia można uznać jako uraz?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy powierzchniowy uraz w okolicy stawu nadgarstkowego odpowiada definicji urazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak należy wskazać czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie bhp, zatrudniający pracownika, którego miejscem pracy jest jego miejsce zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy kierownik jednostki budżetowej może zlecać pracownikom służby cywilnej pracę w dni wolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi będącemu na zwolnieniu lekarskim biegnie 3-miesięczny okres na podstawie art. 42 § 4 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy liczyć powierzchnię zgodnie z normą PN- ISO 9836:1997 ?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy pracodawca na prośbę pracownika może dokonać końcowego rozliczenia delegacji zagranicznej w walucie krajowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć niesłusznie wypłacony zasiłek z tytułu wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kto jest zobowiązany do wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi zatrudnionemu w agencji pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy wydatki poniesione przez pracownika powinny zostać przeliczone według kursu z dnia poprzedzającego dzień zakończenia delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wynagrodzenia osób prowadzących projekt są wydatkiem inwestycyjnym czy kosztem bieżącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy decyzje przyznające lub odmowne dotyczące zasiłku rodzinnego organ może wydawać przed rozpoczęciem okresu zasiłkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca musi organizować dla swoich pracowników szkolenia przeciwpożarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowane godziny nauczania indywidualnego z powodu nieobecności ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy doliczyć wartość świadczenia (w postaci wartości czynszowej) do przychodów menedżera?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jest możliwość utworzenia w Niemczech magazynu towarów przy jednoczesnym opodatkowaniu sprzedaży na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy do dochodu rodziny należy wliczyć alimenty i świadczenia alimentacyjne uzyskiwane przez stronę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne