Questions and answers

Czy w przypadku pełnienia dyżuru pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdy dzień dyżuru?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wydatki poniesione na zakup książek można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wypłata nadwyżki ponad wpłaconą kwotę, która jest zwracana kupującemu, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek przechowywać próbki artykułów spożywczych przez 4 lata od daty zakończenia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamiana nieruchomości dokonana pomiędzy gminą a powiatem będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Ilu osobową rodzinę uznaje się na gruncie ustawy o pomocy społeczne za wielodzielną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna dla symbolu B6 - recykling materiałowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować w restauracji potrawę, do której przyrządzenia dodano alkohol wysokoprocentowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży budynku i budowli spółce akcyjnej (powiązanej)?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie decyzje wynikające z ustawy Prawo wodne są wymagane przy prowadzeniu kabla wzdłuż korpusu wału przeciwpowodziowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wywoła skompensowanie odsetek pomiędzy spółką, a prezesem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaki kurs należy przyjąć przy przeliczaniu kwot wyrażonych w walutach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć darowiznę pieniężną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi budowlane świadczone na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zamianę prawa wieczystego użytkowania gruntu na budynek o tej samej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak udokumentować zwrot towaru, jeśli kontrahent, który go dokonuje zamknął prowadzoną działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak wyznaczyć początkową datę wliczania pracowników do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury zakupu węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy Spółka ma prawo do odliczenia VAT z faktury za usługi reklamowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy wezwanie zespołu wyjazdowego NPL jest uzasadnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy zapisy w umowie należy traktować jako zakaz konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Od kiedy radiolodzy będą mogli pracować w przedłużonym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakim czasie pracodawca powinien wydać pracownikowi środki ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć PIT-11 po zmarłym małżonku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób powinien rozliczyć się podatnik, który uzyskał pieniądze po zmarłym współmałżonku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Co powinna obejmować podstawa opodatkowania WNT z tytułu nabycia samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy importowane opakowania, które są w tym samym roku wyeksportowane, trzeba uwzględnić w sprawozdaniu OPAK-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy inspektor pracy może ukarać pracodawcę za brak ciągłości w badaniach pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakich przypadkach podatnik może korzystać z uproszczonej procedury rozliczania WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakich przypadkach podatnik musi dokonać korekty VAT odliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy można jako koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży mieszkania wykazać prowizję pośrednika sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego wlicza się nauczycielowi do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy pielęgniarka w ciąży może pracować na dyżurach 12-godzinnych w dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik rozliczając się za 2013 r. musi rozliczyć dochody uzyskane w Czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu PCC uchwała wspólnika o wniesieniu dopłat do ceny wody i ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownik GZEASU może potwierdzać za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż działek rolnych przez rolnika ryczałtowego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości po cenie wyższej niż ta, która widniała w remanencie, rodzi skutki na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy w myśl nowych przepisów VAT można wystawić fakturę przed wykonaniem usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują stosowanie aparatów powietrznych przez pracowników pracujących wewnątrz zbiorników ze ściekami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak należy dokumentować wzajemne świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne