Pytania i odpowiedzi

W którym kraju opodatkować dochody pracownika zatrudnionego przez firmę z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można udzielić zamówienia na usługę dowozu dzieci do szkół w trybie zapytania o cenę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jakie kryteria oceny ofert powinien zastosować zamawiający w przetargu na dowóz dzieci do szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Według jakich przepisów należy obliczyć powierzchnię użytkową, budynku wykonanego w latach 60-tych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy limit 112.000 zł obowiązuje w stosunku do małżonków, którzy osobno rozliczają ulgę na każde dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dodatkowego w BZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy pompa do betonu może zostać zamortyzowana w sposób jednorazowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak amortyzować jachty?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak powinien postąpić pracodawca w sytuacji, gdy pracownik odbywa podróż służbową własnym samochodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszty transportu zakupionych towarów, to uboczne koszty zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie warunki powinna spełnić osoba, która w 2015 r. chce po raz pierwszy skorzystać z ulgi odsetkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika jednocześnie składkę PZU oraz ratę pożyczki z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy starosta może wydać pozwolenie wodnoprawne na likwidację stawu, jeżeli został on wybudowany bez zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy istnieje regulacja prawna, na podstawie której można się ubiegać o partycypację miasta w kosztach utrzymania cieku wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy pracodawca może rozwiązać bez wypowiedzenia stosunek pracy z pracownikiem w wieku przedemerytalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy umieszczenie matki w DPS pozbawia jej statusu osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy bezwzględnie należy pilnować terminu badań okresowych i kontrolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy stosunek pracy się rozwiązuje, jeśli pracownik nie odbiera wypowiedzenia wysłanego pocztą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak w praktyce zastosować przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak stawka VAT powinna być zastosowana przy sprzedaży oleju lnianego dla celów paszowych dla koni?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można zwolnić pracownika administracji, pracującego w szkole, który jest objęty ochroną związkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT wymiana urządzeń w ramach reklamacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy członek zarządu może otrzymać diety i zwroty kosztów podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zamiana towarów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką optymalizację podatkową należy zastosować przy wniesieniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać sprzedaży szaf pancernych - jako złom czy towar używany?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakim dniu należy wystawić fakturę VAT za odsetki od pożyczki udzielonej innej firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dotacja z PO Innowacyjna Gospodarka jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy przeniesienie na pożyczkodawcę prawa do udziału w gruncie jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania przychodu w przypadku sprzedaży w formule DDU?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym miesiącu spółka powinna obniżyć VAT należny od faktur korygującej dotyczącej udzielonego rabatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć refundacje za leki otrzymane z NFZ, które wpłynęły już po śmierci podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy koszty prywatnych rozmów pracownika, za które płaci pracodawca stanowią prezenty o małej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż gotowych domków drewnianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy transporcie towarów samochodem do 3,5 tony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy spółka musi skorygować podatek naliczony w deklaracji VAT, jeśli doszło do zmiany stawek VAT z 23% na ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować przeprawę promem 3 pracowników wraz z samochodem osobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż budynku zasiedlonego w 1997 r. podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy podatnik, który sprzedaje zakupiony samochód po pół roku użytkowania, powinien skorygować VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne