Questions and answers

Czy można wystawić fakturę zbiorczą do udzielonego rabatu zgodnie z art. 106j ust. 3 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy odkurzacz nabyty „prywatnie” można zaliczyć do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy osobie odbywającej praktyki absolwenckie przysługuje urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury zakupu części, wykorzystanej do naprawy towaru w ramach reklamacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może wydać ubezpieczycielowi oryginały faktur, które są kosztowymi dowodami księgowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik powinien wykazać w informacji podatku od nieruchomości grunty pod budowlą (wiatrakami)?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pożyczka udzielona przez spółkę-córkę spółce-matce podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na dwóch rożnych stanowiskach pracy powinien przejść oddzielne szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy sprzedaż środków trwałych sfinansowanych dotacją stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedaż wyrobów z własnego materiału jest opodatkowana stawką 5,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w roku 2014 podatnik musi rozliczać się proporcją obrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wydatki na ogólnodostępny piknik stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zakup towarów od niemieckiej firmy należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i składać VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

czy zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych może mieć wartość ujemną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Ilu uczniów może liczyć klasa w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaką kwotę diety należy wypłacić pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinna zastosować gmina przy sprzedaży gruntu zabudowanego z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie warunki powinien spełnić podatnik, by móc zastosować w ramach WDT stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jaki zakres danych na temat beneficjenta rzeczywistego jest konieczny do zapisania w systemie bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Solański Jakub | Nieaktualne

Jak prawidłowo oskładkować świadczenia wypłacane pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczać amortyzację samochodu z homologacją ciężarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import usługi ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż papierów wartościowych otrzymanych w spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć VAT od faktury korekty in minus dotyczącej prognozy na dostawę energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć VAT z faktury pierwotnej oraz z faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy należy wycofać ze środków trwałych samochód przeznaczony do kasacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien skierować pracownika na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób małżonek prowadzący działalność gospodarczą może przejąć majątek z firmy prowadzonej przez żonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy cenę biletu parkingowego należy potraktować jako przychód ze stosunku pracy i opodatkować oraz oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy do duplikatów faktury podatnik powinien wystawić noty korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy należy zwiększyć wysokość zasiłku stałego ze względu na czasową zmianę dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który przepracował w roku dwa tygodnie należy wypłacić tzw. "trzynastkę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy nowy pracodawca ma w odniesieniu do przeniesionych pracowników stosować regulamin ZFŚS dotychczasowego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy odsunięcie w czasie terminu płatności za zakupiony samochód wpływa na prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy od świadczeń dodatkowych związanych z użytkowaniem samochodu służbowego powinien być naliczony VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne