Questions and answers

Kiedy pożyczka podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie samochody są ciężarowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak opodatkować grunty, które zmieniły klasyfikację z B na Br, z RIVa na Br/RIVa oraz z B na Br/RV?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT mam zastosować przy sprzedaży nieruchomości, na którą składają się dworek zabytkowy oraz park?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka stawka VAT powinna zostać zastosowana dla odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak zakup i sprzedaż towaru będzie rozpoznana dla podatku VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2014 r., Welsyng Anna | Nieaktualne

Czy usługę przebierania detali powinniśmy wykazać to jako import usług

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

W jaki sposób należy przenieść decyzję wydaną w oparciu o specustawę drogową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2014 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy jednorazowej amortyzacji podatkowej można dokonać w każdym roku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy rolnik ryczałtowy zarejestrowany jako czynny podatnik VAT może wystawiać faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć agregat hydrauliczny, szlifierkę oraz wiertarkę hydrauliczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jak rozliczyć VAT w sytuacji, gdy podatnik w tym samym miesiącu kupi i sprzeda samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wypłacenie wspólnikowi dywidendy w postaci nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak udokumentować i jak opodatkować na gruncie VAT sprzedaż zdjęć przez Internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo do skorzystania z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy odszkodowanie za służebność przesyłu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy odszkodowanie wypłacone w związku z ustanowieniem służebności gruntowej zwolnione jest od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie przyczyny mogą uzasadniać wprowadzenie dla stażystów zmianowego systemu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaki wymiaru urlopu przysługuje pracownikowi w przypadku zatrudnienia u dwóch pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy fizjoterapeuci mogą pracować w zmianowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wyliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik był zatrudniony na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Do jakiego źródła przychodów zakwalifikować świadczenie pomocy prawnej z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy termin płatności może stanowić kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych mają zastosowanie art. 91 ust. 2 i 2a p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy zamawiający może zastosować w przetargu na artykuły spożywcze kryterium ceny jako jedyne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy przekazanie nieruchomości zabudowanej jednemu ze wspólników likwidowanej spółki jawnej skutkuje zapłatą podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT spółka Y może dokonać korekty i wystawić ponownie fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży usługi wywozu ścieków beczkowozem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów autostradowych i parkingowych w przypadku podróży służbowej podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak organ powinien ustalić skład rodziny przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy dochód z wynajmu lokalu można potraktować jako dochód uzyskany przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy ekwiwalent sędziowski jest dochodem przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kto powinien wystąpić z wnioskiem o zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczyciel dojeżdżający na nauczanie indywidualne prywatnym samochodem powinien być poddany badaniom psychotechnicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy należy wykazać import usług w związku z umową zawartą z agencją niemiecką na wykonanie koncertu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spłatę kredytu w pełnej wysokości 70.000 zł można uznać jako realizację ulgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy działalność gospodarcza (opodatkowana VAT), wniesiona aportem do spółki z o.o. powinna zostać zamknięta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak powinien wyglądać bilans otwarcia na dzień otwarcia upadłości dla osoby fizycznej prowadzącej PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Kiedy utworzona rezerwa na należności jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Welsyng Anna | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy koszty zaniechanej produkcji mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, a zaliczka stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik może sprzedać samochód na fakturę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury, która zawiera błąd w podsumowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy ustalić poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy do pracowniczego stażu pracy można zaliczyć pracownikowi okres pracy w innym zakładzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy kwota podatku od towarów i usług dot. zakupionych za granicą towarów może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik musi opodatkować VAT nieodpłatnie użyczenie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne