Questions and answers

Czy nierozliczona kwota ubezpieczenia która nie zostanie zwrócona z powodu sprzedaży samochodu stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wynajem składników majątku wyłącza możliwość stosowania karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zamiast zaległego wynagrodzenia można prezesowi przekazać samochód wykupiony z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Gdzie znajduje się miejsce opodatkowania usług dźwigowych świadczonych zagranicą dla polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy do dochodu rodziny należy wliczyć dochód z gospodarstwa rolnego, które było własnością zmarłego członka rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak wypełnić świadectwo pracy pracownika, który nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego w ramach stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów podróży służbowej menedżerowi podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy korektę przychodu z tytułu wystawionej noty należy dokonać w roku 2014 czy poprzez korektę zeznania CIT za rok 2010?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż towarów na rzecz ambasady polskiej we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób ujmować w kosztach podatkowych składki ZUS płacone terminowo oraz nieterminowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy kwotę dofinansowania z ZFŚS należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy każdy zakup profilu będzie podlegał odwrotnemu obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy stronie przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć przekazanie poręczycielowi rzeczy ruchomych w zamian za spłatę kredytu przez poręczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Gdzie należy zaksięgować różnice kursowe wynikające z transakcji międzynarodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zakwalifikować antresolę i oświetlenie zamontowane na antresoli?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać poprawnie wystawiona faktura korygująca VAT błędnie naliczony w latach 2011 i 2012?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien otrzymać uczeń przenoszący się do innej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie klientom bonów upominkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wycenić wartość aportu, gdy wniesieniu podlega nieruchomość obciążona hipoteką?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować podatkiem od nieruchomości nieruchomość wynajmowaną innemu podmiotowi na działalność medyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy księga arkuszy ocen powinna zawierać wszystkich uczniów z danego rocznika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek informowania NBP o transakcjach z kontrahentem zagranicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownik, który rozpoczyna pracę przy komputerze powinien być skierowany na badania profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak powinien postąpić ośrodek, jeśli u klienta jest zbieg prawa do świadczenia i dodatku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy wypłata odszkodowania powoduje konieczność korekty podatku należnego i zwrotu skorygowanego uprzednio podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W którym momencie dokonać korekty przychodu, w związku z zerwaniem umowy najmu i zawarciem ugody sadowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę podatku zastosować do wynagrodzenia Włocha, który jest członkiem zarządu w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć fakturę korygującą dotyczącą WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za energię elektryczną, jeśli wystąpił o jej duplikat?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik postępuje prawidłowo, obciążając najemców za zużycie wody stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy, w opisanej sytuacji, teren o powierzchni poniżej 0,1 ha jest lasem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy w związku ze zwrotem niesłusznie przelanych środków w EUR powstaną ujemne różnice kursowe w u.p.d.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy projektant posiadający uprawnienia w specjalności architektonicznej posiada uprawnienia do projektowania stawu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Smarż Joanna | Aktualne

Kto może zaadaptować projekt gotowy żelbetowego zbiornika na ścieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy starosta może nie uznać ustanowionej służebności przejazdu w ciągu pieszo-rowerowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje zwrot VAT w budownictwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zakup folderów reklamowych we Francji należy traktować jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak należy opodatkować usługę pośrednictwa w zakupie elektrowni wiatrowej dla kontrahenta niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy eksploatacja generatora dwutlenku chloru wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić przychód od sprzedaży monet?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy koszty zaciągniętego kredytu powinny zwiększyć cenę nabycia akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy potrzebne jest przeprowadzenie szkolenia BHP po odbytych badaniach kontrolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć odprawę pieniężną przysługującą pracownikowi, który jest wynagradzany stawką godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy należy skierować na badania wstępne pracownika, który po okresie próbnym został zatrudniony na stanowisku kierowniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu można zakwalifikować muł wydobyty w trakcie regulacji rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można decyzję wojewody zaskarżyć do GINB?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Kawecka Anna | Nieaktualne

Jaka jest procedura wydania opinii o dotychczasowej pracy nauczycielki przez dyrektora placówki oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy i jakimi dokumentami podatnik musi udokumentować możliwość skorzystania z ulgi za złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy aport będzie podlegał VAT i czy osoba fizyczna powinna wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy projektant realizujący zadanie publiczne ma prawo uzyskać nieodpłatnie wypis z rejestru gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne