Questions and answers

Czy nauczycielowi, z którym dyrektor rozwiązał stosunek pracy przysługuje nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy płatność za najem pojazdu podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Welsyng Anna | Nieaktualne

Czy przekazanie pracownikom prezentów rzeczowych opatrzonych logo firmy spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak obliczyć odsetki od zobowiązań podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy dyrektor placówki oświatowej może wprowadzić 5-cio dniowy tydzień pracy obejmujący soboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy spółce grożą jakieś konsekwencje z tytułu wystawienia faktury przed ustawowo określonym terminem 30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy usługi nauki języków obcych podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wystąpią w przypadku zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT podział spółki przez wydzielenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak należy wyliczyć odsetki od niezapłaconych zaliczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób powinny być archiwizowane faktury elektroniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownikowi przebywającemu na świadczeniu rehabilitacyjnym przysługuje "trzynastka"?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy koszty wynajmu lokalu w okresie zawieszenia działalności są kosztami uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi dodatkowe dot. WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy w liczbie ubezpieczonych do ubezpieczenia chorobowego uwzględnia się także pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć zakup samochodu, jeżeli w rozliczeniu daje się w zamian inny samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim ma obowiązek odbierania telefonu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Czy pacjenci zakładu leczniczo-opiekuńczego powinni być zaopatrywani w znaki identyfikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy transporcie towarowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy umowa zawarta pomiędzy bankiem a osobą fizyczną, wobec której została ogłoszona upadłość jest ważna?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Bieżuński Paweł | Nieaktualne

Czy w pomieszczeniu gdzie użytkuje się płyn eksploatacyjny jest wymagana gaśnica?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje lista prac wzbronionych osobom chorym na cukrzycę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy wypadek, któremu uległ zawodowy tancerz w trakcie spektaklu, może zostać potraktowany jako wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W którym momencie otrzymane zaliczki należy ująć w przychodach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Po ilu latach przedawnia się prawo pracownika do otrzymania nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak powinien postąpić pracodawca w sytuacji, gdy pracownik zgłasza pogorszenie się stanu zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak naliczyć odpis na ZFŚS w przypadku likwidacji pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować usługę organizacji ślubu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy odległość miejsc postojowych od działki siedliskowej należy traktować tak samo jak od działki budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy z tytułu zwiększenia zadań pracownikowi samorządowemu należy przyznać mu dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć w podatku dochodowym użytkowanie kombajnu we własnym gospodarstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca może zobowiązać pracownika obsługi do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego do końca roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Gdzie powinny być wykazane zobowiązania płatne w ratach z tytułu usług w sprawozdaniu Rb-Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy pozostawienie samochodu w rozliczeniu za inny powinno być potraktowane u podatnika jako przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy koszty zakupu i wykonania napisów na torbach reklamowych mogą być uznane za koszty reklamowe jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy sprzedając samochód ze stawką 23% VAT, podatnik może skorygować VAT naliczony przy zakupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracownik obsługi może dodatkowo pełnić dyżur w sobotę i niedzielę podczas prowadzenia poprawy matur w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak ustalić czas pracy pracownicy obsługi, która pracuje w systemie równoważnego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak przeliczyć na potrzeby VAT wartości wyrażone w walutach obcych, dotyczące WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przechodzącemu na świadczenie kompensacyjne przysługuje odprawa z dodatkowego miejsca pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć koszty podatkowe w przypadku zbycia użytkowania wieczystego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Geliński Piotr | Aktualne

Na jakich zasadach bank może rozliczyć w kosztach podatkowych rezerwy na ryzyko ogólne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Czy mogę wystawiać faktury (refaktury) za najem odbiorcom nie posiadając faktury pierwotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie są obowiązki płatnika składek w przypadku zmiany numeru konta bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować świadczenie usług marketingowych na rzecz firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT należy potraktować zakup usługi kulturalnej od zespołu muzycznego z Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak wygląda rozliczenie w VAT prowizji od wielkości sprzedaży i na podstawie jakich dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Łabno Paweł | Nieaktualne