Pytania i odpowiedzi

Czy zgodne z ustawą o rachunkowości jest korygowanie zapisem technicznym (ujemnym) konta 402 i 201?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak powinniśmy udokumentować obciążenie kosztami wysyłki darmowych próbek do kontrahenta z Libanu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy odcieki z obornika mogą spływać bezpośrednio do wierzchnich warstw gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy odsetki wyegzekwowane przez komornika od zobowiązań handlowych stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak pracodawca powinien realizować obowiązki BHP wobec zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób sprawdzić czy kontrahent rozliczył VAT należny z faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można udostępnić informacje o wydaniu decyzji administracyjnych na rzecz osób obcych dla wnioskodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak należy wystawić fakturę sprzedaży samochodu do osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy lekarz medycyny pracy może zmieniać zakres prac wskazany w skierowaniu na badania profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownica obsługi urodzona w 1958 roku może złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy kierowca autobusu szkolnego zatrudniony w latach 1975-1995 może przejść na wcześniejszą emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy zapłatę odsetek od kredytu należy księgować na koncie 134?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć 100% VAT z faktury zakupu samochodu Peugeot Partner?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy wynajem powierzchni budynku na wywieszenie baneru podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy skup złomu może przyjmować odpady żeliwne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup posiłków dla pracowników wykonujących zadania służbowe w terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy podmiot leczniczy może wydać kopię dokumentacji medycznej pacjenta placówce opiekuńczo-leczniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W którym zeznaniu rocznym wykazać emeryturę uzyskiwaną z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy protokół odbioru starszy niż 3 miesiące może być uznany za poświadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy projekt budowlany może służyć jako program funkcjonalno - użytkowy w systemie zaprojektuj i wybuduj?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych obejmuje firmy medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Czy podatnik mający sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną może skorzystać z VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT podatnik powinien refakturować na kontrahenta usługi wstępu do obiektów kulturalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy podatnik obowiązany jest opodatkować transakcje rozliczane na zasadach odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w regulaminie ZFŚS można zaznaczyć, że dofinansowanie przysługuje pracownikom, emerytom i rencistom?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie zmiany wprowadzi zmiana rozporządzenia dotyczącego klasyfikowania uczniów i słuchaczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy bursa szkolna jest zwolniona z podatku VAT w przypadku zakupu komputera oraz jego oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Marciniak Aneta | Aktualne

Jak opodatkować zaliczki w przypadku zmiany formy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy należy ująć podatek naliczonego z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Od jakiej kwoty należy odprowadzić VAT w przypadku świadczenia usług na rzecz sądów i prokuratury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak powinna przebiegać kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa zbiorczego dowodów księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy zawieranie kolejnych kontraktów przez członka rodziny wymaga utracania i uzyskiwania dochodu z nich pochodzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy brak badań wpływa na możliwość przyznania pracownikowi zwrotu kosztów przejazdu samochodem prywatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy możliwe jest umorzenie świadczenia nienależnie pobranego z u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak obliczyć dochód ze sprzedaży udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy do wyliczenia wskaźnika VAT należy wliczać rezydentury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaksięgować zakup licencji na nadawanie programu telewizyjnego w odcinkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak udokumentować na potrzeby VAT pośrednictwo w zakupie biletu lotniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towarów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zwrot wydatków związanych ze studiami pracownika podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT od zakupu paliwa do ciągnika siodłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w momencie zakupu paliwa do firmy przysługuje 100% odliczenia podatku naliczonego z faktury na zakup paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługuje zwolnienie od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprawozdanie finansowe spółki osobowej może być dołączone do zeznania podatkowego tylko jednego ze wspólników spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak należy potraktować otrzymaną od firmy niemieckiej premię za współpracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne