Questions and answers

Czy koszty, jakie poniosła spółka w roku 2015, tj. opłaty sądowe za zgłoszenie do KRS, może ująć w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można dodać zapis w umowie o prawie zamawiającego do odstąpienia od żądania zapłaty kary umownej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy partycypowanie w kosztach zabezpieczenia pobocza drogi będzie dla spółki kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo sprzedać procedurze marży samochód kupiony w marcu 2013 r. ze stawką VAT ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż odziedziczonych obligacji Skarbu Państwa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy umowy o przeprowadzenie wykładu oraz o kierownictwo nad kursem mogą być umowami o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Kołakowska Karolina | Aktualne

Czy zakup jachtu, wykorzystywanego w celach reklamowych, stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy za pracę w wyznaczonym dniu wolnym pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaka jest procedura w przypadku zbyt małych odległości wylotu z szamba od granicy i okien budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować używaną biżuterię nabytą na aukcji w Londynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT zbycie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie uprawnienia musi posiadać pracownik do obsługi agregatu prądotwórczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak należy wykazać dochód uzyskany ze sprzedaży odziedziczonych akcji, w rocznym zeznaniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinna być wystawiona decyzja o przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę korygującą transakcję na zasadzie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę remontu wentylatorów świadczoną na rzecz czeskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak udokumentować sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym, kupionego w procedurze marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak ustalić harmonogram pracy w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ustalić podstawę zasiłku chorobowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy należy złożyć oświadczenie majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Od kiedy pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Według jakich zasad podatnik ma prawo odliczać VAT dot. eksploatacji samochodu pogrzebowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy biegły sądowy ma prawo skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zastosować procedura VAT marża do sprzedaży towarów używanych w prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie macierzyńskim można wypowiedzieć warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nieodpłatne użyczenie pojazdu generuje przychód podatkowy po stronie biorącego w użyczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy osoba ukarana karą porządkową może się ubiegać o stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy personel szpitala musi mieć wydzielone osobne toalety?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawca może pozbawić emerytów prawa do świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedaż opodatkowana poza terytorium kraju (gdy VAT rozlicza nabywca) podlega fiskalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek wystawiania faktur na sprzedaż mediów dla lokali gminnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Jak określić prawidłowo kurs do przeliczenia na złote kwot wyrażonych na fakturze w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinna być wystawiona decyzja o przeniesieniu odpowiedzialności na trzech spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować umowę przedwstępną na dzierżawę części pola?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak ustalić podstawę do zasiłków osobie, której zostaje zmieniony wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy można nie uznać zdarzenia za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto, kiedy, komu i jakie dokumenty sprzedaży powinien wystawić w ramach prowadzonego komisu samochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Według jakiego wskaźnika DJP należy przeliczać bydło opasowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Gall Marek | Nieaktualne

Według jakiej stawki VAT opodatkowana jest sprzedaż instrumentów ludowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób należy oznakować opakowanie zastępcze niebezpiecznej substancji chemicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Majer Roman | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć różnice kursowe nie dysponując dowodem zakupu walut w kantorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy instytucja kultury może przekazywać nieodpłatnie składniki swojego mienia gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy istnieje obowiązek ujmowania dochodów z PIT-8C w zeznaniu podatkowym, jeżeli są one zwolnione z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jednym autokarem mogą jechać w tym samym czasie dwie wycieczki z różnych szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy kierowcom należy wypłacać należności z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne