Questions and answers

W jaki sposób dopisać pracownicy w umowie o pracę informację o wynagrodzeniu za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Z jaką datą powinny być wystawione refaktury za studia podyplomowe pracownika spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedać złom elektroniczny o kodzie odpadu 16.02.14?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Co będzie kosztem podatkowym, a co przychodem dla celów CIT-8 przy transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Co jest potwierdzeniem wywozu towaru do odbiorcy unijnego, jeżeli podatnik korzysta z usług przewoźnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Co kierownik placówki może zrobić z dokumentami po okresie obowiązującego przechowywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy Bank powinien dokonać wyboru komornika właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Bieżuński Paweł | Nieaktualne

Czy decyzje o pozwoleniu na budowę w sprawach indywidualnych są informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Kawecka Anna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może uzupełnić etat nauczycielowi godzinami wczesnego wspomagania rozwoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy faktura wewnętrzna wystawiona dla pracownika za użytkowanie samochodu służbowego musi przejść przez fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy kary podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy możliwe jest odliczenie VAT zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do nagrzewnic w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy odprowadzić składki ZUS od kwoty wypłaconej pracownikom za garażowanie służbowego auta?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy traktować zmianę w mpzp jako nowy plan dla danego obszaru ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy należy wydać dokumenty potwierdzające odzysk i recykling odpadu o kodzie 19 12 02?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy od wynagrodzenia pracownika obsługi za czas choroby należy odjąć składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia 100% VAT w przypadku samochodów z homologacją VAT-3?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może otrzymać zwrot VAT po dokonaniu likwidacji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może w okresie styczeń-marzec 2014 r. odliczać 100% VAT od paliwa do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo stosuje stawkę podatku 0% na podstawie przepisów o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy podatnik zwolniony podmiotowo z VAT powinien opodatkować import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy po roku od otrzymania nagrody jubileuszowej nauczyciel może otrzymać kolejną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownik może złożyć oświadczenie PIT-2 równocześnie u dwóch pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przed każdorazowym rozpoczęciem pracy przy maszynie konieczne jest sprawdzenie przycisków zatrzymania awaryjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy przekazanie samochodu na cele osobiste podlega opodatkowaniu VAT w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy przyjęcie zapłaty w gotówce naraża przedsiębiorce na karę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy skonta obniżają podstawę opodatkowania w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy spółka powinna dokonać rejestracji w urzędzie skarbowym umów najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zakup paliwa do beczek i gazu w butlach (do tankowania wózków widłowych) biedzie podlegał odwrotnemu obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zakup usług reklamowych od firm niemieckich należy wykazywać w informacji podsumowującej VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zarządca nieruchomości odpowiada za anteny na elewacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaką stawkę zastosować przy dzierżawie budynków inwentarskich wchodzących w skład gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką umowę powinien zawrzeć pracodawca z młodocianym, który za miesiąc osiągnie pełnoletniość?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jakie są zasady odliczenia VAT od paliwa do pojazdu wielozadaniowego typu van?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego powstaną w związku z zawarciem umowy konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie warunki techniczne musi spełniać lokal socjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaki kurs zastosować do wystawionej w euro faktury za przejazd autostradą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakim dokumentem należy zaksięgować udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w księgach rachunkowych spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaki wymiar ekwiwalentu przysługuje pracownicy obsługi zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy za okres 17 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak opodatkować zakup towaru dokonany w Chinach, jeśli podlega on ocleniu w Hamburgu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć VAT z tytułu WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT korektę dotyczącą odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć prawidłowo na gruncie VAT WNT ze skontem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach budowlano-montażowych finansowanych z dotacji unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usługi serwisowej informatycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy ująć korektę faktury sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jakiej wysokości podatnik może odliczyć VAT od samochodu Honda CR-V?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

W jakiej wysokości VAT będzie opodatkowana transakcja zakupu wierzytelności od syndyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne