Questions and answers

W jakich sytuacjach możliwe jest odstąpienie od umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak udokumentować upadłość niemieckiego podmiotu w celu odpisania w koszty niezapłaconych należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć udział frakcji PM10 i PM2,5 w pyle ogółem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Czy pracodawca może pokrywać koszty tankowania pojazdu pracownika do wysokości kilometrówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować przychód z tytułu kontraktu menedżerskiego zawartego z obywatelem Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo opisać kryterium oceny ofert jakim jest termin płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy po otwarciu ofert wykonawca może zastrzec formularz cenowy jako tajemnicę przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy jeden ze wspólników spółki komandytowej może wybrać podatek liniowy, jeśli drugi wybierze zasady ogólne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można wraz z poszkodowanym wysłać innego pracownika do szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy kierownik produkcji może oddelegować obowiązek podpisywania kart szkoleniowych na mistrza produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

W jakiej deklaracji PIT należy wykazać zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy siarczan niklu oraz chlorek niklu są substancjami rakotwórczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy można opracować jeden program rehabilitacji przeznaczony dla dwóch niepełnosprawnych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Kto ponosi koszty procesu sądowego w razie przegranej sprawy z ZUS o ustalenie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy dla syna lub ojca przekazanie gruntu i 3 krów wywołuje skutki na gruncie ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracownikowi samorządowej instytucji kultury można zwiększyć obowiązki w drodze aneksu do umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy obowiązek rejestracji transakcji dotyczy wszystkich podmiotów dokonując transakcji na kwotę ponad 15.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia z VAT w związku ze sprzedażą lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielce zatrudnionej na zastępstwo należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia przysługuje dodatek za warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy nota księgowa za nielegalny pobór energii stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy w przypadku sprzedaży samochodu można zastosować stawkę ZW, czy też należy opodatkować 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować na usługę dzierżawy serwisów internetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy w przypadku prowizji od sprzedaży eksportowej przysługuje preferencyjna stawka podatku 0% ?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy odsetki umowne powinny być udokumentowane notą odsetkowa czy fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak wykazać w deklaracji VAT zakup pakietów medycznych dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy rozliczenia pomiędzy uczestnikami konsorcjum podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy zmiana należności na pożyczkę spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak długo pracownik wskazany uchwałą zakładowej organizacji związkowej podlega ochronie przed wypowiedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy na spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki podatkowe związane z podatkiem naliczonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Do którego urzędu należy złożyć deklarację VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy dokonać korekty podatku naliczonego do wysokości 60%, nie więcej niż 6000 zł, czy do wysokości 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż udziałów w spółce z o.o. podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT wykazanego na fakturze dot. usług przewozu pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy gospodarstwo ogrodnicze może odsprzedać węgiel drugiemu gospodarstwu ogrodniczemu bez opodatkowania akcyzą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydatki na zakup nagród na konkurs stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy kontenery będą podlegały podatkowi od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej pozycji deklaracji VAT należy wykazać usługi zarządzania systemami świadczone na rzecz kontrahentów z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zatrzymany zadatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę dokonania eksportowej odprawy celnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Na jakich zasadach podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć kwotę przychodu pracownika z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek dokonać korekty VAT, którego nie odliczono w ubiegłym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy w sytuacji powierzenia pracownikowi mienia konieczne jest zawarcie oddzielnej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Co należy zrobić w sytuacji, w której burmistrzem zostaje brat kierownika OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Komu przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego po rozwodzie rodziców dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy VAT od zakupu zegarków podlega odliczeniu od podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik, który kupił sprzęty AGD i urządzenia sanitarne może wystąpić o zwrot VAT za materiały budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne