Questions and answers

Czy spółka komandytowa może uznać za koszty podatkowe koszty zarządzania wykonane przez komplementariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT od leasingowanego samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy sprzedaż działki przez gminę na podstawie zawartej umowy sprzedaży podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy świadkowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz w jakiej wysokości organ winien mu je wypłacić?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

Czy w związku z powstałymi należnościami z refaktur, należy je wykazać w sprawozdaniu Rb-N?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy w związku z zamianą ZUZP na regulamin wynagradzania trzeba zmieniać treść umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy za dzień urlopu na żądanie należy się pracownikowi wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Ile powinno być zejść z pomostu roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaka jest definicja "zabudowy zabytkowej"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., CIC Kancelaria | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa wydatków dotyczących rozbiórki budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja wydatku na wykonanie tablicy informacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaką dokumentację powinien wypełnić wychowawca klasy, który wyjeżdża z uczniami na wycieczkę zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jakie obowiązki spoczywają na TBS w sytuacji zalania prywatnego mienia najemcy przez sąsiada?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Jakie uprawnienia są wymagane do okresowych kontroli gazociągów podwyższonego ciśnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Smarż Joanna | Nieaktualne

Jak należy przeprowadzić prawidłowo operację rozdzielenia wartości i dotychczasowego umorzenia "drogi leśnej"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien skierować pracownika na badania profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do wcześniejszej emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Na jakiej podstawie należy wyliczyć zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

W jakiej kwocie należy doliczyć do podstawy zasiłku chorobowego nagrodę roczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać zamiany stanowisk w przypadku pracowników samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

W jaki sposób opodatkować otrzymaną w formie rzeczowej dywidendę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób refakturować koszty mediów na najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Co należy rozumieć poprzez zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy diety za podróż służbową można zamienić na ryczałt?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy do obsługi manipulatorów, chwytaków podciśnieniowych konieczne jest posiadanie specjalnych uprawnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy można wydać zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów w jednej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy nauczyciel uzupełniający etat w innej szkole może być zatrudniony na podstawie mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna może ubiegać się o koncesję na wydobycie piasku z terenu należącego do gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Król Lidia | Aktualne

Czy osoba trzecia wykonująca umowę zlecenia powinna spełniać takie same warunki do pracy jak zleceniobiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek korygowania VAT odliczonego przy nabyciu przedmiotowego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może zwolnić w trybie natychmiastowym pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy stłuczenie fiolki z lekiem cytostatycznym w trakcie jego przygotowywania można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy umorzona część czynszu dzierżawnego stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Do kiedy pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jakie pozwolenia wymagane są na osuszenie terenu podmokłego i skierowanie wód drenarskich do kanalizacji deszczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jakie są procedury w zakresie przywrócenia terminu po orzeczeniu WSA?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną w związku z wydaniem lokalu wspólnikowi występującemu ze spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie wymiar urlopu przysługuje pracownikowi, z którym rozwiązana jest umowa z powodu tymczasowego aresztowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jaki organ powinien wydać decyzję przyznającą prawo do zasiłku dla opiekunów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który zaczął drugą pracę w tym samym roku kalendarzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozpoznać usługi instalacyjne na stacjach bazowych telefonii komórkowej w Danii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo oszacować wartość zamówienia na budowę ścieżki rowerowej, która biegnie przez teren trzech gmin?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak polski kontrahent powinien wykazać na deklaracji VAT transakcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak powinniśmy zaksięgować WNT (zakup mebli), które nie jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne