Pytania i odpowiedzi

Czy obcokrajowca, który ma prawo do emerytury zagranicznej można skierować do państwowego DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jakie są wartości natężenia hałasu dla policjanta pracującego w zamkniętej strzelnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Fijołek Jerzy | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT od zakupu tzw. pakietu rajdowego, dodatkowego wyposażenia do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek stały w sytuacji zmiany stopnia niepełnosprawności wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaki tryb działania powinien przyjąć organ, jeśli zachodzi sytuacja nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy w przypadku braku płatności za fakturę musimy stosować przepisy dotyczące ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik może dokonywać zbiorczych korekt dot. prowizji z tytułu obsługi handlowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie powstanie przychód podatkowy w CIT z tytułu udzielenia pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości instalacja gazowa średniego ciśnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy taras widokowy zadaszony dachem na podporach należy opodatkować podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zbycie udziałów celem ich umorzenia wiąże się z zapłatą podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od kwoty stypendium należy odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jakie skutki w CIT wywołuje oddanie nieruchomości w podnajem wbrew zakazowi zawartemu w umowie podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty notarialne zwiększają cenę nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej będzie miało wpływ na wymiar podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzątaczce można zaliczyć do stażu pracy okres zatrudnienia na podstawie ksero świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2015 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób można zorganizować lekcje religii, jeżeli w szkole są dzieci różnych wyznań?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi budowlane świadczone na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedaż towarów w Szwecji sumować razem z dochodami w Polsce, czy rozliczać na innych zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy pracownikom, którym zaprzestano wypłacania premii, przysługuje roszczenie o ich wypłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT przekazanie ubrań z logo firmy w ramach promocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy odpady wytwarzane i zebrane od innych podmiotów należy magazynować w osobnych pojemnikach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

W jakiej sytuacji wykonawca może wystawić referencje dla samego siebie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy lekarz medycyny pracy jest reprezentantem pracodawcy w komisji bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy elektronarzędzia należy kwalifikować jako "maszyny w ruchu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy rolnicy muszą mieć zezwolenie na transport odpadów, np. żużla, ziemi, obornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

W jakich sytuacjach można zrezygnować z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy należności wynikające z rozrachunków z tytułu dostaw i usług mogą stanowić należności długoterminowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy w pomieszczeniach biurowych należy wykonywać pomiary stężenia substancji chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy rada gminy może upoważnić wójta do udzielania zwolnienia z opłaty targowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedać samochód osobowy, wprowadzony do firmy na podstawie faktury VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód ze sprzedaży rozbitego samochodu, który był wprowadzony do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne