Questions and answers

W oparciu o jakie przepisy należy prowadzić monitoring składowiska odpadów zamkniętego w 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup iPhona dokonany w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą bezpośrednio po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można rozwiązać umowę o pracę z emerytem, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób należy dokonywać potrąceń komorniczych ze świadczeń pochodzących ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy pracownik samorządowy ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z wygaśnięciem kadencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy czas podróży jest wliczany do czasu pracy, jeżeli celem wyjazdu było dostarczenie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy właściciel wody jest zobowiązany do wykonywania wszystkich czynności wymienionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak ewidencjonować kwestionowane przez nas faktury od kontrahenta, o które toczy się spór w sądzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy starosta powinien z urzędu zmieniać pozwolenie zintegrowane, gdy zmianie ulegają przepisy prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Czy istnieje możliwość rozliczenia VAT naliczonego od transakcji nieodpłatnego zniesienia współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy fakturę za transport należy potraktować jako import usług i czy podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2017 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę za usługi marketingowe nabyte od kontrahenta ze Słowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy szkolenie pracowników etatowych oraz pracowników na umowę zlecenie podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Z jaką stawką VAT firma powinna wystawić fakturę sprzedaży towaru firmie polskiej"

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dochodzi do importu usług i kiedy powstanie obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w trzech szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przy sprzedaży sprzętu medycznego, można zastosować stawkę 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kto powinien rozliczyć podatek od przekazanych w konkursie nagród?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dochody uzyskiwane z tytułu udziału we francuskiej spółce osobowej podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak opodatkować usługę transportową świadczoną dla polskiego odbiorcy na trasie przebiegającej poza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dostawę części poza terytorium UE w ramach naprawy gwarancyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury zaliczkowej na zakup nowej nieruchomości - lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy pośredniczący podmiot węglowy składa zabezpieczenie akcyzowe do urzędu celnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Pod jakim symbolem PKWIU należy zaklasyfikować sprzedaż lodów włoskich własnej produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Po jakim kursie należy dokonać przeliczenia przychodów na złotówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jakim terminie biuro rachunkowe powinno wystawiać klientom faktury z tytułu świadczonych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy powinnam rejestrować na kasie fiskalnej usługi nieodpłatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie gadżetów w ramach akcji promocyjnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo wyrejestrować się z rejestru VAT w czasie trwającej kontroli podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy za świadczoną usługę (naprawa samochodu) firmie z Anglii należy opodatkować VAT, czy potraktować jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Wedle jakiego kursu rozliczyć dla potrzeb VAT zaliczkę na poczet dostaw towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować w przypadku wykonywania przez rolnika usługi zrywki drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy wykazać VAT należny z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług hotelowych i cateringowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Kiedy można pracownikowi zaliczyć pracę w gospodarstwie rolnym do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Z jaką chwilą należy naliczać amortyzację budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Co należy zrobić w sytuacji zarzutu, że organ nadzoru budowlanego w sposób błędny ustalił sprawcę samowoli budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2014 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować świadczenie usług polegających na wykonywaniu makiet?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Kiedy pracownik niepełnosprawny zatrudniony na część etatu pracuje w godzinach ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy opiekunka powinna mieć mniej podopiecznych, aby miała czas na dojazd do nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy firma ma obowiązek wystawić Rp-7 dla zleceniobiorcy, który podlegał ubezpieczeniom społecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Na jakich zasadach następuje utrata prawa do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Kiedy należy wezwać wykonawcę do wyjaśnień ws. rażąco niskiej ceny w świetle znowelizowanego art. 90 ust. 1 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

W którym momencie postępowania powinna zostać powołana komisja przetargowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2014 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Do jakiego stopnia niepełnosprawności należy zakwalifikować pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2014 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy istnieje pojęcie aktualności mapy ewidencyjnej i w ogóle danych ewidencyjnych dotyczących gruntu i budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2014 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy należy odprowadzić podatek od świadczeń z ZFŚS, które pracownik otrzymał jako emeryt?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne