Questions and answers

Czy otrzymane przez spółkę polską faktury od państw unijnych należy wykazywać w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pobieranie zasiłku stałego wyklucza otrzymywanie zasiłku dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy podatnik dokonując zwrotu dotacji będzie mógł obniżyć przychody o zwróconą kwotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wadium wniesione przez brata wykonawcy, który nie bierze udziału w postępowaniu, należy uznać za wniesione prawidłowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy w przypadku przekazania równowartości wkładu w towarze spółki, powstaje obowiązek naliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zmieniając wymiar czasu pracy pracownika należy dokonać wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie wymagania musi spełniać pomieszczenie, aby można w nim było ładować akumulator?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Jak opodatkować odszkodowanie wypłacone pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak poprawnie sklasyfikować darowiznę na budowę kościoła katolickiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć w księgach fakturę za naprawę samochodu i przyznane odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak ustalić wartość podatkową aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Która z opisanych instalacji będzie wymagała pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2014 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać potrącenia alimentacyjnego z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2014 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż nieruchomości, która została nabyta w zamian za niespłaconą pożyczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy gmina ponosi odpłatność za osobę, która powinna, ale faktycznie nie przebywała w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy można, a jeśli tak to w jaki sposób wystawić fakturę za sprzedaż bazy klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy płyta OSB jest przegrodą budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje pełne odliczenie VAT od rat leasingowych, z faktur za paliwo, części i serwis samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy rejestr sprzedaży VAT powinien zawierać NIP kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy skarbnik gminy może podlegać sekretarzowi gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy składki pracownika pracującego w Niemczech powinny być odprowadzane w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółka komandytowa może uznać za koszty podatkowe koszty zarządzania wykonane przez komplementariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT od leasingowanego samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy sprzedaż działki przez gminę na podstawie zawartej umowy sprzedaży podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy świadkowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz w jakiej wysokości organ winien mu je wypłacić?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

Czy w związku z powstałymi należnościami z refaktur, należy je wykazać w sprawozdaniu Rb-N?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy w związku z zamianą ZUZP na regulamin wynagradzania trzeba zmieniać treść umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy za dzień urlopu na żądanie należy się pracownikowi wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Ile powinno być zejść z pomostu roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaka jest definicja "zabudowy zabytkowej"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., CIC Kancelaria | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa wydatków dotyczących rozbiórki budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja wydatku na wykonanie tablicy informacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaką dokumentację powinien wypełnić wychowawca klasy, który wyjeżdża z uczniami na wycieczkę zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne