Questions and answers

Czy pracownikowi można wypłacić nagrodę jubileuszową z rocznym opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu w równoważnym systemie czasu pracy należy oddać dzień wolny za święto 3 maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być poprowadzenie spotkania autorskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy przychody z najmu można wykazać w deklaracji PIT-37?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wpisanie daty wykonania usługi takiej samej jak data wystawienia jest dopuszczalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakiej kategorii obiektów budowlanych należy zaliczyć szklarnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Do kiedy nauczycielowi przysługuje urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować wydanie tomiku poezji z ISBN w nakładzie 100 sztuk?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie leki przeciwwstrząsowe powinny znaleźć się w torbie pielęgniarki środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Jakie osoby korzystają z wyłączenia poboru opłaty od posiadania psów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki kurs zastosować do przeliczenia kwot wyrażonych na fakturach w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak opodatkować otrzymaną z urzędu pracy dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak opodatkować wypłatę dla pracownika związaną z realizacją opcji na akcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo zmienić wymiar czasu pracy określony w umowach o pracę w podmiotach leczniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż utworów muzycznych poprzez pobieranie ich z serwera?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową samochodu osobowego zakupionego 8 lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak wycenić wartość działki przeznaczonej w mpzp pod drogę publiczną, która w wyniku podziału przeszła na własność gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

W jakiej wartości mam wykazać na remanencie końcowym kasy fiskalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakim terminie należy odliczyć VAT z faktury dokumentującej czynsz i koszty eksploatacji lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT refakturować na duńskiego kontrahenta koszty transportu zakupionego przez niego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Z jakich środków finansować należne odsetki od zasiłków dla opiekunów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Co należy wykazać w remanencie likwidacyjnym sporządzanym po zakończeniu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co należy zrobić w sytuacji, gdy droga dojazdowa stanowi własność tylko jednego z dwóch inwestorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy dostawca miał prawo naliczyć odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie za fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy faktura z telefon wystawiona w styczniu, a opłacona w lutym może być kosztem lutego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy mieszany sposób korzystania z pojazdu na gruncie VAT wyklucza firmowy charakter kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy prowadzi ewidencję osób, które otrzymują prezenty o wartości powyżej 200 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy wystawić korekty faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo w placówce nieferyjnej przysługuje świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy obowiązujące przepisy określają wzór pieczątek dla osób posiadających uprawnienia budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy odpady opakowaniowe z drewna po przetworzeniu w rębaku mogą być kwalifikowane pod kodem 03 01 05?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy odpłatne zbycie nabytego w 1997 r. lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy osobie będącej na rencie strukturalnej, płacącej KRUS przysługuje zwolnienie z opłaty od posiadania psa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z kopii faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć 100% kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik musi wystawić fakturę ze stawką ZW dla najemcy i wykazywać ją w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik powinien złożyć do urzędu skarbowego deklarację VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracodawca może po roku skorygować świadectwo pracy na żądanie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien zwrócić pracownikowi koszty przejazdu na badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownicy tymczasowi powinni otrzymywać premie takie jak pracownicy stali?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi, który poprzednio był zatrudniony w Policji przysługuje urlop proporcjonalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne