Questions and answers

Czy sprzedaż samochodu żonie wywoła obowiązki na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy szkolenia dla kontrahentów podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy zakupy finansowane z dotacji jako środki trwałe można amortyzować i zaliczać w koszty podatkowe firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Jaka powinna być treść i forma umów dotyczących przekazywania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży gruzu przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien mieć spawacz TIG?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak obliczyć wysokość zasiłku stałego, jeśli osoba otrzymuje wyrównanie specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Jak opodatkować grunt pod którym położono gazociąg?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć nabycie używanego samochodu ciężarowego do 3,5 tony z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć podróż służbową pracownika delegowanego za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć usługi doradcze w zakresie psychologii świadczone w krajach UE i poza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć zwrot części poniesionych kosztów na wybudowanie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu usług wykonanych w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku nieruchomości wynajmowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Kto ma dostęp do książki obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Która gmina jest właściwa do rozpatrzenie wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały w związku z przyznaniem renty przez ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Pod jaką datą podatnik, który zawiesił działalność może rozliczyć koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać czas pracy pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Z jaką stawką podatku VAT powinien być uwzględniony transport na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wyjazd pracownika do sądu w charakterze świadka należy potraktować jak wyjazd służbowy, czy delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak powinna wyglądać decyzja przyznająca zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownikowi zatrudnionemu w równoważnym systemie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Którą umowę o pracę należy wskazać w porozumieniu o rozwiązaniu umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2014 r., Szymański Kamil | Aktualne

Na jakiej podstawie pracownik może otrzymać zwrot kosztów podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaka jest różnica między awaryjnym zatrzymaniem a wyłączeniem awaryjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dopuszczalne jest ubruttowienie prezentu lub nagrody wręczonej pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy dywidenda wpłacona do OFE udziałowca podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy koszt budowy chodnika będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury za hotel z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego z kratką?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można przyznać wnioskodawcy zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy skierować pracownika na ponowne badania okresowe w związku ze zmianą wydziału w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na zasiłku rehabilitacyjnym przysługuje świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nieporównywalność ofert może stanowić podstawę dla unieważnienia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy od uzyskanych dochodów z tytułu umorzenia akcji pobiera się podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy OPS może potrącić z zasiłku stałego opłaty za pobyt w podmiocie leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy OPS może żądać od strony postępowania przedłożenia wyciągu bankowego z konta?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT od faktury wystawionej w Niemczech z tytuły wymiany koła w samochodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczać VAT w 100% od paliwa i części?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik posiadający ciągniki siodłowe i samochody ciężarowe powinien wykonać dodatkowe badanie techniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podróż lekarza z pacjentem poza jego godzinami pracy jest jego podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy po śmierci nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający należy wypłacić jego rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości wywołuje skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy PSZOK powinien przyjmować bezpłatnie odpady pochodzące z terenów spółdzielni mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy ujmowanie w kosztach podatkowych różnic remanentowych jest dozwolone przy prowadzeniu pełnej księgowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi dziennikarskie świadczone na rzecz telewizji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie są zasady odliczenia VAT od nabytego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie skutki podatkowe VAT powstaną w związku z zamianą nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne