Questions and answers

Kiedy należy ująć w kosztach podatkowych ubezpieczenie zawarte na lata 2014-2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy pracownikowi, który wcześniej był zatrudniony u innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Siwińska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać rozliczeń zleceniobiorców jeśli następuje zmiana pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć fakturę z Rosji za wstęp na targi i wynajem sprzętu na targach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W którym miesiącu należy ująć do kosztów wydatki za dostawę gazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dla trójki uczniów w różnym wieku dyrektor szkoły może zorganizować naukę etyki w grupie międzyszkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy do wynagrodzenia za spotkanie autorskie z autorem książek można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszty doradztwa prawnego zwiększają wartość początkową inwestycji, której dotyczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy kurator sądowy ma prawo do dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Podciechowska Anna | Nieaktualne

Czy można dokonać wpisu na hipotekę na nieruchomości zmarłego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można dokumentować nabycia złomu od ludności na podstawie dziennych lub miesięcznych podsumowań obrotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można odliczać VAT od budowy mieszkań na sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nabycie akcji przez pracowników generuje przychód podatkowy w momencie nabycia czy w momencie ich sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności może pracować, jako opiekunka środowiskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT w związku z leasingiem samochodu osobowego z przeznaczeniem na wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik mógłby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy podatnik sprzedający samochody używane z Anglii powinien posiadać kasę rejestrującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż nieruchomości osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może odmiennie określić w regulaminie pracy czas rozpoczynania się okresów rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca musi zawiadomić pracownika o urlopie uzupełniającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy pracownicy zatrudnieni na stanowisku sprzedawcy w dziale oświetlenia powinni posiadać uprawnienia SEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy protokół odbioru robót budowlanych może być uznany za poświadczenie potwierdzające ich prawidłowe ukończenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy przy prowadzeniu księgowości przez biuro rachunkowe fakturę można wystawiać raz w roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy przy zakupie przyczepy lekkiej bar-sklep mam prawo do odliczenia w całości VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy szkolenie młodocianego jest wliczane do jego czasu pracy i podlega wynagrodzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy wspólnicy spółki komandytowej są zobowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy co miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy za podróż służbową poza granice Polski należą się kierowcy diety jak za podróż krajową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy złożenie oferty, w której cena ma wartość ujemną jest zgodne z p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa kosztów wymiany stolarki okiennej w remizo-świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa wydatków na fundusz remontowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować udzielenie przedłużonej gwarancji na swoje wyroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie wymagania muszą być spełnione przy magazynowaniu odpadów wydobywczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jaki konsekwencje podatkowe wywoła darowizna przedsiębiorstwa na rzecz córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż 3 nieruchomości dokonaną w tym samym roku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Który moment jest traktowany jako rozpoczęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kurs z jakiego dnia zastosować do przeliczenia kwoty faktury dla celów podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który trzeciego dnia nie stawił się do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy członek rodziny może dobrowolnie płacić większą kwotę za pobyt rodzica w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przewóz uczniów na konkurs prywatnym samochodem nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić księdza do nauczania religii od 1 maja do końca sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dzierżawa gruntu na cele nierolnicze może podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne