Pytania i odpowiedzi

Co powinien zrobić pracodawca, u którego zostały stwierdzone przekroczenia progów działania hałasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak prawidłowo opodatkować usługę pośrednictwa finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy umorzenie pożyczki dokonane z powodu długotrwałej choroby może korzystać ze zwolnienia od PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy konieczne jest łączne szacowanie wartości kilku zamówień uzupełniających?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Kto powinien pobierać świadczenie 500 plus na szesnastolatkę, a kto na jej dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Która gmina jest właściwa miejscowo do przyznania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy sprzedaż apteczek powinna zostać oznaczona jako GTU_09?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy syndyk masy upadłości może żądać kopii umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy należy wystosować wezwanie do cudzoziemca o dostarczenie brakującej karty pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jakie GTU należy zastosować do usługi kompleksowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy specjalista ds. ochrony środowiska może być zatrudniony tylko na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy po szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej pracownik powinien otrzymać zaświadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy z regulaminu pracy powinny wnikać godziny trwania poszczególnych zmian?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zakład ubezpieczeń może wyrazić zgodę na podpowierzenie danych stanowiących tajemnicę ubezpieczeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo wyliczyć nadgodziny średniotygodniowe, uprawniające do wypłaty dodatku w wysokości 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy usługi nabyte od firmy z USA należy rozliczyć jako import usług dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Gdzie rozliczyć transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakim okresie należy wykazać fakturę korygującą in plus zwiększającą wartość podatku z 8% do 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy faktura VAT zaliczkowa końcowa (sprzedaż) powinna zawierać kwotę netto i VAT całości zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie sankcje grożą podatnikowi z tytułu naruszenia obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop należy uwzględnić dodatki akordowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek udostępnić związkowi zawodowemu rozliczenia godzin nadliczbowych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy pracodawca powinien przeprowadzać wybory przedstawiciela pracowników do skutków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy do wyliczenia nagrody jubileuszowej wziąć wynagrodzenie za miesiąc czerwiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy żona pracująca za granicą powinna być w składzie rodziny do programu "Czyste powietrze"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy kandydaci na rodzinę zastępczą mogą ingerować w uprawnienia decyzyjne opiekuna prawnego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można sfinansować stanowisko pracy w OPS ds. przeciwdziałania alkoholizmowi ze środków na profilaktykę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinien rozliczać się z najmu w Polsce brytyjski rezydent podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia budowy budynku gospodarczego lub garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co należy zrobić w sytuacji, kiedy nauczyciel stażysta został zatrudniony na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy ustalając dochód osoby, ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, należy stosować art. 3 pkt 1 u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy niepubliczna szkoła podstawowa może działać w strukturze organizacyjnej dla klas I-III?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczyciel przed podpisaniem kolejnej umowy o pracę powinien wybrać cały dotychczasowy urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy w przedszkolu niepublicznym powinien być sprawowany nadzór pedagogiczny nad nauczycielami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jaki sposób traktować okres pracy nauczyciela w czasie ferii letnich przy wypłacie wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy urlop ojcowski trwający 7 dni, przedłuża staż awansu zawodowego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy pomyłka rachunkowa w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać poprawiona?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Czy ma prawo wystąpić o duplikat legitymacji absolwent technikum, który ukończył szkołę w kwietniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Ile dni urlopu uzupełniającego należy udzielić nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Które ogłoszenie Prezesa GUS o 1/10 przeciętnego wynagrodzenia należy stosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Po jakim okresie nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Po jakim okresie nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy na podstawie postanowienia sądu możemy doliczyć okres zatrudnienia pracownika do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto przeprowadza postępowanie w sprawie nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego po 30 czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak powinno wykonywać upoważnienie pracownika żłobka do podpisywania umów z rodzicami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy zatrudnić nauczyciela realizującego godziny w dwóch szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy po otrzymaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej nauczycielowi wygasa umowa o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jaki jest czas odpowiedzi dyrektora na pismo od nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki jest minimalny wymiar tygodniowy pracy nauczyciela w szkole, aby mógł wystąpić o ocenę jego pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne