Questions and answers

W jakiej wartości mam wykazać na remanencie końcowym kasy fiskalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakim terminie należy odliczyć VAT z faktury dokumentującej czynsz i koszty eksploatacji lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT refakturować na duńskiego kontrahenta koszty transportu zakupionego przez niego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Z jakich środków finansować należne odsetki od zasiłków dla opiekunów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Co należy wykazać w remanencie likwidacyjnym sporządzanym po zakończeniu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co należy zrobić w sytuacji, gdy droga dojazdowa stanowi własność tylko jednego z dwóch inwestorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy dostawca miał prawo naliczyć odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie za fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy faktura z telefon wystawiona w styczniu, a opłacona w lutym może być kosztem lutego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy mieszany sposób korzystania z pojazdu na gruncie VAT wyklucza firmowy charakter kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy prowadzi ewidencję osób, które otrzymują prezenty o wartości powyżej 200 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy wystawić korekty faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo w placówce nieferyjnej przysługuje świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy obowiązujące przepisy określają wzór pieczątek dla osób posiadających uprawnienia budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy odpady opakowaniowe z drewna po przetworzeniu w rębaku mogą być kwalifikowane pod kodem 03 01 05?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy odpłatne zbycie nabytego w 1997 r. lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy osobie będącej na rencie strukturalnej, płacącej KRUS przysługuje zwolnienie z opłaty od posiadania psa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z kopii faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć 100% kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik musi wystawić fakturę ze stawką ZW dla najemcy i wykazywać ją w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik powinien złożyć do urzędu skarbowego deklarację VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracodawca może po roku skorygować świadectwo pracy na żądanie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca powinien zwrócić pracownikowi koszty przejazdu na badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownicy tymczasowi powinni otrzymywać premie takie jak pracownicy stali?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi, który poprzednio był zatrudniony w Policji przysługuje urlop proporcjonalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy realna korzyść majątkowa stanowi dla uzyskującego przychód ze świadczeń nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy starosta powiatu A mógł dokonać zmiany na karcie wędkarskiej wydanej przez starostę powiatu B?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy w roku szkolnym 2014/2015 nauka języka obcego w przedszkolu będzie obowiązkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy zakup lady, regałów i skrzyni można zaliczyć bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Ile godzin historii, plastyki, techniki i muzyki należy realizować od 1 września w klasach IV-VI szkół podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż samochodu kupionego w procedurze marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie przepisy ogólne i branżowe regulują kwestię instalacji oczomyjek i pryszniców bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie uprawnienia wymagane są do wykonania adaptacji projektu budynku jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Smarż Joanna | Nieaktualne

Jakim użytkiem: rolnym czy leśnym jest użytek Lz w świetle obowiązujących przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak należy liczyć termin do złożenia PCC-3 w przypadku umowy pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Jak należy zakwalifikować i wykazać w deklaracji VAT nabyte od podmiotów z Niemiec usługi transportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż usług korzystania przez pracowników ze służbowych samochodów na potrzeby prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT zwrot palet, na których sprzedaliśmy kontrahentowi towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty spotkania integracyjnego, w którym biorą udział pracownicy i członkowie ich rodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT reklamację kontrahenta, jeśli w transakcji uczestniczyły trzy podmioty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy ująć w kosztach podatkowych ubezpieczenie zawarte na lata 2014-2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy pracownikowi, który wcześniej był zatrudniony u innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Siwińska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać rozliczeń zleceniobiorców jeśli następuje zmiana pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć fakturę z Rosji za wstęp na targi i wynajem sprzętu na targach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W którym miesiącu należy ująć do kosztów wydatki za dostawę gazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dla trójki uczniów w różnym wieku dyrektor szkoły może zorganizować naukę etyki w grupie międzyszkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne