Questions and answers

Jak rozliczać w kosztach podatkowych wydatki na samochód przeznaczony do przewozu osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę korygującą zmieniającą dane nabywcy usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak ująć przekazanie części samochodowych do samochodu osobowego z magazynu w rejestrach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak zaklasyfikować zakup e-booka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak zaksięgować różnice kursowe zwiększające lub zmniejszające koszt wytworzenia produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Kiedy należy wykazać otrzymaną zaliczkę w deklaracji VAT-7 i jaką stawką VAT 0%, czy 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy odliczyć VAT od faktury wystawionej 2013 r. za media od maja do grudnia, a otrzymanej w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Które dokumenty dotyczące maszyn sprowadzanych z zagranicy muszą być przetłumaczone na język polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Majer Roman | Nieaktualne

Który przepis ustawy o VAT mówi o obowiązku rozliczenia zaliczki z usługi turystycznej w momencie jej otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakiej podstawie dyrektor szkoły może ograniczyć etat nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać korekty podatku, jeśli pracownik przekroczył podstawę wymiaru składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób przeliczyć dni urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż samochodu osobowego wycofanego z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może ubiegać się o rentę chorobową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2014 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wdowa po zmarłym nauczycielu ma prawo do świadczenie z ZFŚS wczasy pod gruszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2014 r., Piszko Agata | Aktualne

W jakim terminie należy poinformować nauczycieli mianowanych o ograniczeniu wymiaru zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć świadczenie usług na rzecz niemieckiego kontrahenta, którego nr VAT-UE jest nieaktywny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu odpłatnego używania samochodu osobowego przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy pracodawca ma prawo wprowadzić system czasu pracy w ruchu ciągłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2014 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Co należy zrobić z depozytem rzeczy nieprzytomnego pacjenta w sytuacji kontynuacji jego leczenia w innym podmiocie leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy aby doszło do WDT sprzedawany środek trwały musi opuścić terytorium Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dotacje z EFS podlegają zwolnieniu z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dwa wolnostojące budynki mieszkalne wybudowane na tej samej działce, mogą mieć jeden numer adresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy kasa fiskalna podlega jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy można handel obwoźny opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można sprostować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, po ponad roku od jego publikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy należy przyznać rodzinie świadczenia rodzinne, gdy któryś z członków rodziny przebywa poza granicami Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy pracownik, który nie przyjął nowych warunków pracy ma prawo do odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownikowi można wypłacić nagrodę jubileuszową z rocznym opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu w równoważnym systemie czasu pracy należy oddać dzień wolny za święto 3 maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być poprowadzenie spotkania autorskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy przychody z najmu można wykazać w deklaracji PIT-37?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wpisanie daty wykonania usługi takiej samej jak data wystawienia jest dopuszczalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakiej kategorii obiektów budowlanych należy zaliczyć szklarnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Do kiedy nauczycielowi przysługuje urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować wydanie tomiku poezji z ISBN w nakładzie 100 sztuk?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie leki przeciwwstrząsowe powinny znaleźć się w torbie pielęgniarki środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Jakie osoby korzystają z wyłączenia poboru opłaty od posiadania psów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki kurs zastosować do przeliczenia kwot wyrażonych na fakturach w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak opodatkować otrzymaną z urzędu pracy dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak opodatkować wypłatę dla pracownika związaną z realizacją opcji na akcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo zmienić wymiar czasu pracy określony w umowach o pracę w podmiotach leczniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż utworów muzycznych poprzez pobieranie ich z serwera?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową samochodu osobowego zakupionego 8 lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak wycenić wartość działki przeznaczonej w mpzp pod drogę publiczną, która w wyniku podziału przeszła na własność gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2014 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne